مجبور هستم درخواست پناهندگی کنم؟

اگر شما به آلمان منتقل شده اید اما کارمند محلی موسسات آلمانی و یا از افراد آسیب پذیر و در معرض خطر نیستید، ممکن است مجبور شوید بعد از ورود به آلمان، برای داشتن دریافت اقامت درخواست پناهندگی کنید. در صورت درخواست مقامات آلمانی برای درخواست پناهندگی: حتماً از قبل مشاوره بگیرید. همچنین می توانید از طریق تلفن یا ایمیل به بسیاری از مراکز مشاوره دسترسی پیدا کنید. مراکز مشاوره را در وب سایت های proasyl.de  و adressen.asyl.net بیابید.