آیا من هم میتوانم بافوگ (BAföG) دریافت کنم؟

اینکه چه کسانی میتوانند پول  BAföG دریافت کنند بستگی به سن، وضعیت اقامت و مدرک تحصیلی قبلی افراد دارد:

سن:

اگر در ابتدای دوره تحصیلی خود به سن ۳۰ سالگی رسیده اید (برای ماستر یا کارشناسی ارشد ۳۵) ، معمولاً واجد شرایط دریافت بودجه نخواهید بود. با این وجود، استثنائاتی نیز وجود دارد: اگر به عنوان مثال، به دلیل شرایط موجود در کشور خود، نتوانستید تحصیلات خود را شروع یا تکمیل کنید یا اگر دیپلوم مدرسه را در آلمان به دست آوردید و بلافاصله پس از آن شروع به تحصیل کردید، می توانید درخواست بافوگ کنید و با سن بالای ۳۰ سال هم از این خدمات مستفید شوید. اطلاعات بیشتر در bafög.de و intez.de.

وضعیت و نوعیت اقامت:

به طور کلی، اگر به طور قانونی حتی بدون اجازه تحصیل میتوانید در آلمان زندگی کنید و ملد (محل زندگی شما ثبت است در آلمان) آلمان هستید، اساساً شرایط قانونی اقامت برای بافوگ را دارید. بنابراین اگر با ویزای دانشجویی به آلمان آمده اید (§16b Aufenthaltsgesetz) نمیتوانید درخواست بافوگ کنید.

اینکه می توانید با اجازه اقامت خود درخواست بافوگ کنید باید در قانون (§8 BAföG) بررسی کنید. اگر بند اجازه اقامت شما در آنجا ذکر شده است، شما شرایط قانونی اقامت را برآورده می کنید.

اگر به عنوان پناهنده به آلمان آمده اید، موارد زیر در مورد شما صدق می کند:

  • اگر از حق پناهندگی (Asylberechtigte)، پناهنده شناخته شده (anerkannter Flüchtling) یا حمایت فرعی (subsidiär Schutzberechtigte) برخوردار هستید، می توانید درخواست بافوگ کنید.
  •  اگر به دلیل ممنوعیت ملی تبعید (nationalen Abschiebeverbots) اقامت گرفته اید، دولدونگ (Duldung) دارید یا به عنوان پیوند خانواده به آلمان آمده اید، معمولاً فقط پس از ۱۵ ماه اقامت در آلمان می توانید درخواست بافوگ کنید. در ۱۵ ماه اول اقامت خود در آلمان، اگر بخواهید تحصیل کنید میتوانید پول مزایای برای پناهجویان دریافت کنید.
  • اگر هنوز در مراحل پناهندگی هستید و اقامت موقت (Aufenthaltsgestattung) دارید، نمی توانید درخواست دهید. اما مجاز به تحصیل و دریافت مزایای پناهجویان هستید. توجه: اگر در جریان تحصیل اقامت پناهندگی دریافت کنید، مزایای پناهجویان بلافاصله پایان می یابد. به عنوان دانشجو، هیچ پولی از جاب سنتر دریافت نخواهید کرد. به منظور تصمیم گیری سریعتر در مورد درخواست بافوگ شما، توصیه می شود قبلاً درخواست خود را ارائه دهید. در بخش "برای درخواست بافوگ کجا مراجعه کنم؟" اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید.

مدارک تحصیلی

اگر قبلاً خارج از آلمان تحصیل کرده اید، فقط تحت شرایط خاصی می توانید بافوگ دریافت کنید. بطور مثال در صورتی که:

  • اگر دوره آموزشی شما در خارج از آلمان "از نظر ساختاری" معادل تحصیل در آلمان نیست. به عنوان مثال، تحصیلات شما بصورت شبانه یا پاره وقت انجام شده است، این امر صادق است. اگر دوره تحصیلی شما کمتر از سه سال به طول انجامیده است و یا اگر برای شروع نیازی به مدرک ورود به دانشگاه برای آن نداشته اید.
  • فقط مدرک لیسانس دارید و اکنون می خواهید کارشناسی ارشد (ماستر) بخوانید.
  •  شما تحصیلات خود را در خارج به پایان نرسانده اید و اکنون می خواهید به تحصیل ادامه دهید. لطفا توجه داشته باشید: اگر می خواهید رشته‌ی دیگری را انتخاب کنید، موضوع کمی پیچیده تر می شود. در بخش "من تحصیلاتم را در خارج از کشور به پایان نرسانده ام. آیا می توانم رشته‌ی دیگری بخوانم؟" بیشتر در این مورد بخوانید.

مهم: فقط دانشجویان قبل از دکترا و بدون مدرک بالاتر می توانند بافوگ دریافت کنند. بنابراین تنها در صورتی می توانید بافوگ دریافت کنید که برای اولین بار در حال تحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، یا تحصیل در رشته های دوگانه هستید. اگر می خواهید دکترا بگیرید، باید سایر گزینه های تأمین مالی را پیدا کنید.

اطلاعات  بیشتر در مورد گزینه های بیشتر برای تامین مالی و استثنا برای مهاجران را در سایت BAföG-Ratgeber کسب کنید.

اغلب دانشجویان بدون دلیل موجه از سوی اداره بافوگ رد می شوند. بنابراین بسیار مهم است که حقوق خود را بدانید. یک مشاور می تواند در این زمینه به شما کمک کند. اگر درخواست بافوگ شما به دلیل مدرک تحصیلی خارجی یا تغییر موضوع مورد نظر رد شد، می توانید با انجمن  اینتیس به آدرس ایمیل info@intez.de تماس بگیرید.