چه وقت و چگونه کودکان پناهجو به مدرسه ثبت نام میشوند؟

در ایالت بادن وورتمبرگ همه کودکان و نوجوتنان پناهنده باید شش ماه پس از ورود به آلمان، به مدرسه ثبت نام شوند. بعد از جابجایی در ظرف این شش ماه خانواده ها یک نامه در مورد آدرس مدرسه تعیین شده و روند ثبت نام کودکان شان دریافت میکند. کودکانی که هنوز آلمانی صحبت نمی کنند، ابتدا شامل دوره های ویژه آموزش زبان آلمانی میشوند.

کارمندان اجتماعی در کمپ، شما را در این بخش کمک و راهنمایی میکنند.

 

چگونه کودم را به مدرسه ثبت نام کنم؟

همینکه مقامات نظر به معلوماتی که در باره شهروندان دارند متوجه میشوند که فرزند شما به سن مدرسه رفتن رسیده است، شما یک نامه با تمام اطلاعات لازم و یک قرار ملاقات برای ثبت نام فرزند خود درمدرسه ابتدایی دریافت خواهید کرد. شما باید کودک خود را در تاریخ تعیین شده در نزدیکترین مدرسه ابتدایی به خانه شما ثبت نام کنید. اگر چنین نامه ای دریافت نکردید، فقط با نزدیکترین مدرسه ابتدایی به خانه خود تماس بگیرید. در جریان ثبت نام، کودک شما توسط یک دکتر متخصص در أمور مدرسه آزمایش میشود و همچنان مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد.

معمولا کارمندان مهد کودک شما را در این روند کمک خواهند کرد.