مدرسه ابتدایی Grundschule

مدرسه ابتدایی در برمن چهارسال طول میکشد. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می‌گیرند که کدام مدرسه برای  فرزند  شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن أینده بهتر متناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی هم اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم گیری کمک کنند. معمولا سه گزینه برای ورود به دوره متوسطه بعد از ختم دوره ابتدایی وجود دارد:

·       Oberschule اوبر شوله

·       Gymnasium گمنازیوم

·       Werkschule ورک شوله

 

اوبر شوله Oberschule

این مدرسه بصورت عموم از کلاس ۵ شروع میشود و دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم شان بعد از کلاس ۱۰  و یا ۱۳ فارغ التحصیل شوند. در این مدارس همه دانش آموزان در کلاس‌های مشابه آموزش میبینند، فرقی هم نمیکند که میخواهند تا کلاس ۱۰ ادامه دهند یا تا ۱۳. بعد از کلاس دهم سند فراغت آمادگی برای آموزش های حرفه ای پیشرفته (Erweiterte Berufsbildungsreife) و یا مدرک مدرسه متوسطه (Mittleren Schulabschluss) را دریافت میکنند. با ختم کلاس ۱۳ مدرک عالی مدرسه ابیتور (Abitur) کسب میکنند.  با هر یک از سه دیپلم یا سند فراغتی که دانش آموزان از این مدرسه کسب میکنند میتوانند آسبیلدونگ (Berufsausbildung) انجام دهند، اما فقط با ابیتور میتوانند به دانشگاه شامل شوند. 

ورک شوله Werkschule

ورک شوله (Werkschule) با کلاس ۹ شروع می‌شود و باختم کلاس ۱۱ به پایان میرسد. این مدارس برای آماده سازی بهتر دانش آموزان برای  شروع آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) فعالیت‌های عملی زیادی را ارائه می دهند. فرزند شما می تواند با ختم موفقانه‌ی کلاس دهم مدرک آمادگی برای شروع آسبیلدونگ (Berufsbildungsreife) و بعد از کلاس ۱۱ مدرک عالی یا (Erweiterte Berufsbildungreife)  را بدست آورد. در مقایسه با اوبر شوله (Oberschule)، درورک شوله دانش آموزان این فرصت را دارند تا با ادامه دادن یک سال  بیشت رمدرک آمادگی برای آموزش‌های پیشرفته را بدست آورند. با هر یک از این مدارک، فارغین این مدارس میتوانند آموزش حرفه ای (Ausbildung) را شروع کنند.

 

گمنازیوم Gymnasium

در گمنازیوم یا دبیرستان، دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند و میتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از گمنازیوم‌ها روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. برای ورود به این مدارس هر گمنازیوم شرایط خاص خود را دارد. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی ساده و پیشرفته حرفه ای (Erweiterte Berufsbildungsreife) (Mittleren Schulabschluss) را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.