چه وقت چگونه کودکان پناهنده به مدرسه ثبت نام میشوند؟

در برمن همه کودکان و نوجوانان پناهنده همین‌که اقامت‌گاه اولیه و یا موقت را ترک کردند، باید به مدرسه ثبت نام شوند، اگر هنوز به کمپ موقت باشند، چون مشخص نیست که در قدم بعدی کجا زندگی خواهند کرد، نمیتوانند به مدرسه بصورت رسمی ثبت نام شوند.
بعد از جاب‌جایی یک نامه یا ایمل در مورد آدرس مدرسه تعیین شده و روند ثبت نام کودکان شان همراه با یک قرار ملاقات در مدرسه دریافت میکنند. کودکانی که هنوز آلمانی صحبت نمی کنند، ابتدا شامل دوره های ویژه آموزش زبان آلمانی میشوند.

کارمندان اجتماعی در کمپ شما را در این بخش کمک و راهنمایی میکنند.

 

کجا و چه وقت کودک من به مدرسه میرود؟

شما باید در ماه جنوری فرزند خود در مدرسه ابتدایی تعیین شده ثبت نام کنید. نزدیکترین مدرسه ابتدایی به محل اقامت مسئول ثبت نام فرزند شما است. در طول روند ثبت نام، کودک شما توسط یک دکتر متخصص در أمور مدرسه آزمایش میشود و همچنان مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد.

معمولا کارمندان مهد کودک شما را در این روند کمک خواهند کرد.