گروند شوله Grundschule

مدرسه ابتدایی در هامبورگ چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند کدام مدرسه برای  فرزند  شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن أینده بهتر متناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند. معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

  •  شتد تایل شوله (Stadtteilschule)
  •  گمنازیوم  (Gymnasium)

 

شتد تایل شوله Stadtteilschule

اشتد تایل شوله (Stadtteilschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و دانش آموزان نظر به تصمیم خود شان بعد از کلاس‌های نهم، دهم و یا سیزدهم با مدارک مختلفی فارغ التحصیل میشوند. متعلمان این مدارس، با ختم کلاس نهم با مدرک (Ersten Allgemeinbildenden Abschluss)، با ختم کلاس دهم با مدرک (Mittleren Schulabschluss) و با اتمام کلاس سیزدهم با مدرک عالی مدرسه یعنی (Abitur یا Allgemeine Hochschulreife) فارغ التحصیل شوند. با هر سه نوع این مدارک دانش آموزان میتوانند وارد مرحله آسبیلدونگ شوند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

 

گمنازیوم Gymnasium

در گمنازیوم یا دبیرستان، دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند ومیتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از دبیرستان روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی (Ersten Allgemeinbildenden Abschluss) و یا (Mittleren Schulabschluss) را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.