چه وقت باید کودکان پناهنده به مدرسه بروند؟

در هامبورگ کودکان پناهنده باید بلافاصله بعد از درخواست پناهندگی وارد مدرسه شوند.  آنهایکه در مرکز پزیرش اولیه (کمپ های موقت) زندگی میکنند، در داخل همین کمپ ها باید آموزش ببینند. کودکانی که هنوز نمی توانند آلمانی صحبت کنند، ابتدا به کلاس های ویژه اموزش زبان آلمانی فرستاده می شوند.

کارکنان کمپ شما می توانند به در روند ثبت نام کمک کنند.

 

چه وقت و در کدام مدرسه کودک من ثبت نام میشود؟

همینکه کودک شما به سن مدرسه رفتن برسد، شما بصورت خودکار یک نامه یا ایمل برای ثبت نام کودک تان از اداره آموزش پرورش (معارف) دریافت میکنید. با همین نامه و سایر مدارک مورد نیاز میتوانید طفل تانرا به مدرسه مورد نظر تان ثبت نام کنید.
در ابتدای دوره ثبت نام، کودک شما نزد یک دکتر مختصص  معاینات مورد نیاز پزشکی را انجام خواهد داد و مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد.

کارکنان مهد کودکی که فرزند شما در آنجا پرورش یافته است هم می توانند دراین روند به شما مشاوره بدهند.