کودکان پناهنده چه وقت به مدرسه ثبت نام میشوند؟

در ایالت زارلند همه کودکان و نوجوانان پناهنده همین‌که به عنوان پناهنده ثبت میشوند. بعد از جاب‌جایی یک نامه یا ایمل در مورد آدرس مدرسه تعیین شده و روند ثبت نام کودکان شان همراه با یک قرار ملاقات در مدرسه دریافت میکنند. کودکانی که هنوز آلمانی صحبت نمی کنند، ابتدا شامل دوره های ویژه آموزش زبان آلمانی میشوند.

کارمندان اجتماعی در کمپ شما را در این بخش کمک و راهنمایی میکنند.

چه وقت من طفل خود را به مدرسه ثبت نام کنم؟

در این ایالت قبل از اینکه طفل شما به سن مدرسه رفتن برسد، از مکتب یا مدرسه ابتدایی نزدیک به خانه تان، یا مهد کودکی (کودکستان) که فرزند شما انجا دوره گذرانده است، یک نامه دریافت میکنید. در این نامه همه معلومات و یک ترمین درج شده است. در همین مدرسه باید فرزند خود را ثبت نام کنید. در طول ثبت نام، فرزند شما توسط یک دکتر بررسی خواهد شد و مهارت های زبان آلمانی خود را بررسی خواهد کرد.

کارکنان مهد کودک فرزند شما می توانند در این روند مشاوره بیشتری ارائه دهند.