کودکان پناهنده چه وقت به مدرسه ثبت نام میشوند؟

در این ایالت همینکه به عنوان پناهنده ثبت میشوید و به شما اجازه اقامت موقت داده می شود و مرکز پذیرش اولیه (کمپ موقت) را ترک می کنید، کودک شما باید به مدرسه برود. برای ثبت نام به نزدیکترین مدرسه به محل اقامت خود مراجعه کنید. کودکانی که هنوز آلمانی صحبت نمی کنند ابتدا در کلاس‌هاس ویژه مشغول یادگیری زبان آلمانی مشغول میشوند .کارکنان مرکز اقامت به شما در روند ثبت نام کمک خواهند کرد.

چه وقت من طفل خود را به مدرسه ثبت نام کنم؟

در این ایالت قبل از اینکه طفل شما به سن مدرسه رفتن برسد، یک نامه  از اداره اموزش و پرورش Landesschulamt دریافت میکنید. در این نامه همه معلومات و یک ترمین و همچنان آدرس مدسه ای که قرار است طفل شما در آن درسن بخواند درج شده است. در همین مدرسه باید فرزند خود را ثبت نام کنید. در طول ثبت نام، فرزند شما توسط یک دکتر بررسی خواهد شد و مهارت های زبان آلمانی خود را بررسی خواهد کرد.

کارکنان مهد کودک فرزند شما می توانند در این روند مشاوره بیشتری ارائه دهند.