مدرسه ابتدایی Grundschule

مدرسه ابتدایی درایالت زکسن چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که کدام مدرسه برای  فرزند  شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن آینده بهتر متناسب است. مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند. معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

  • اوبر شوله (Obershule)
  • گمنازیوم (Gymnasium)

در کلاس های پنجم و ششم دانش آموزان میتوانند مدرسه شانرا از گمنازیوم به اوبر شوله یا هم برعکس عوض کنند.

 

اوبرشوله Oberschule

این مدرسه بصورت عموم از کلاس ۵ شروع میشود و دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم شان بعد از کلاس نهم  و یا دهم فراغت بگیرند. این مدارس دانش آموزان را بیشتر از لحاظ عملی با بازار کار و آسبیلدونگ آشنا میسازد. نظر به استعداد و علاقه دانش آموزان میتوانند با سپری کردن کلاس‌های  نهم و دهم با مدارکی مانند (einfachen Hauptschulabschloss) ،(qualifizierenden Hauptschulabschloss)‌ و یا (Realschulabschloss) مدرسه را تمام کنند. با هرکدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند وارد مرحله آسبیلدونگ شوند. با داشتن مدرک رئال شوله میتوانند برای تحصیلات بالاتر به مدرسه عالی تخنیکی (Beruflische Gymnasium) و یا (Fachhochschule) وارد شوند.  

 

گمنازیوم Gymnasium

گمنازیوم یا دبیرستان با کلاس پنجم شروع میشود. دانش آموزان در این مدرسه دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند و میتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی ساده و پیشرفته حرفه ای مانند (qualifizierenden Hauptschulabschluss)،
(Hauptschulabschluss) و یا (Realschulabschluss) دریافت میکنند. با کسب ابیتور فرزند شما هم میتواند به دانشگاه رفته وتحصیلات عالی اش را ادمه دهد و یا هم آسبیلدونگ انجام دهد.