شروع آسبیلدونک و شانس تبدیل شدن دولدونگ به اقامت

از ماه جولای سال ۲۰۱۶، پناهجویانی‌که پناهندگی شان رد میشود، اگر بتوانند با در نظر داشت شرایط مورد نیاز، وارد دوره های آسبیلدونگ شوند، طی مدت آوسبیلدونگ خود می‌توانند مدرک دولدونگ دریافت کنند و در آلمان بمانند. یعنی پناهجویان تا ختم دوره آسبیلدونگ شان از لحاظ اقامت مطمئن هستند و بعد از آن نیز امکان دریافت اقامت طولانی مدت را خواهند داشت.  این نوع از مدرک دولدونگ بنام آسبیلدونگ دولدونگ یاد میشود. معلومات بیشتر در مورد این نوع اقامت را می‌توانید در صفحه «آوسبیلدونگ‌دولدونگ» پیدا کنید.