کشورهای مبداء امن Sichere Herkunftsstaaten

طبق ماده ۱۶ قانون اساسی آلمان  کشورهایکه بدلیل شرایط عموی که دارند پیگرد سیاسی وجود ندارد، اصطلاحاً بنام کشورهای مبداء امن یاد میشوند. کشورهای مانند بوسنیا و هرزگوین، گانا، مقدونیه، سینگال و صربستان از این کتگوری هستند. متقاضیان پناهنده گی اهل این کشورها برای کسب پناهنده گی باید با سند ثابت کنند که بر خلاف فرضیه مصئونیت، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند در غیر آن درخواست هایشان بسرعت بررسی و اغلبا رد میشود. انها برای اعتراض به تصمیم بامف یک یا دو هفته وقت دارند، اگر درخواست متعاقب نکنند اخراج میشوند

حمایت تابع Subsidiärer Schutz

هرگاه پناهجویان برای درخواست شنا دلایل سیاسی نداشته باشند و به آنها وضعیت پناهجو هم اعطا نشود،  طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل حمایت تابع میشوند. این حمایتهای به اشخاصی تعلق میگیرد که ثابت کنند که زندگی در کشور شان به دلیل جنگ، خشونت و جزا های مرگبار تحت تهدید واقع بوده است و به این دلیل یک اقامت یکساله با قابلیت تمدید بدست میاورند.