وقتی از خارج به آلمان میگردم، به چه نکاتی را باید توجه کنم؟

افرادی که از مناطق خطر به دلیل کرونا وارد آلمان می شوند، باید قبل از سفر خود را در وب سایت einreiseanmeldung.de  ثبت و راجستر کنند.  باید قبل از ورود یا ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود بآزمایش کرونا انجام  دهند و بدون در نظر گرفتن نتیجه آزمایش ۱۰ روز در خانه قرنطینه شوند و امدن خود را به اداره صحت و بهداشت منطقه خود اطلاع دهند. اگر تست کرونا بدهند و نتیجه منفی باشد، میتوانند از روز پنجم به قرنطینه پایان دهند. از اول سپتمبر هرینه این نوع تست را باید خودتان پرداخت کنید. کشورهای که جز مناطق خطر حساب میشوند را  می توانید در وب سایت rki.de ببینید.

برای افرادی که از منا طق به اصطلاح (Hochinzidenzgebiet) به آلمان می آیند، محدویت های بیشتری اعمال میشود. هنگام ورود به آلمان باید نتیجه منفی آزمایش کرونا بهمراه داشته باشند که بیشتر از ۴۸ ساعت از آن نگذشته باشد و به زبان های آلمانی، انگلیسی یا فرانسوی باشد. همچنین باید قبل از سفر خود را در وب سایت einreiseanmeldung.de  ثبت و راجستر کنند. لیست این مناطق را در حال حاضر در وب سایت موسسه رابرت کخ Website des Robert-Koch-Instituts اعلان شده است.

افرادی که از مناطق مصاب به ویروس جهش یافته (Virusvariantengebiet)  میخواهند به آلمان برگردند، در حال حاضر اجازه ورود ندارند. برای این کشور ها ممنوعیت ورود و ممنوعیت حمل و نقل وجود دارد. این بدان معناست که افراد مجاز نیستند از این کشور ها با ماشین وارد خود شان و همچنین با حمل و نقل توسط یک شرکت هواپیمایی، شرکت های اتوبوسرانی و غیره وارد آلمان شوند. لیستی از کشور ها را  می توانید در وب سایت موسسه رابرت کخ  دریافت کنید.  ممنوعیت ورود و ممنوعیت حمل و نقل از این کشور ها شامل موارد زیر نمی شود:

  • افراد دارای تابعیت آلمان
  • همسران و فرزندان شهروندان آلمان اگر با هم وارد کشور شوند
  • افراد دارای اجازه اقامت آلمان
  • مشاغل خاص مانند کارکنان بهداشت یا حمل و نقل کالا
  • افرادی که به دلایل فوری بشردوستانه مانند مرگ اعضای خانواده، زایمان یا درمان فوری پزشکی وارد آلمان میشوند

لطفا توجه داشته باشید: اداره صحت و بهداشت بررسی می کند که آیا به قرنطینه پایبند هستید یا خانه را ترک میکنید. عدم رعایت مقررات قرنطینه منجر به جریمه نقدی بسیار بالا حتی زندان رفتن خواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات و مقررات در هر شهر یا ایالت را در وب سایت corona-was-darf-ich.de ببینید.

برای انجام آزمایش کرونا، با شماره تلفن 116117 با پزشک یا خدمات اورژانس تماس بگیرید. دفتر اطلاعاتی را که مسئولیت شما را بر عهده دارد را در وب سایت داده موسسه رابرت کخ Datenbank des Robert Koch-Instituts (RKI)  پیدا کنید.

اگر از کشوری آمده اید که جز مناطق پر خطر نیست، نیاز به قرنطینه و تست کرونا نیست. اگر در اصل در یک کشور اقامت داشته اید که جز کشور های پرخطر کرونا نیست ولی در راه در کشوری که در لیست مناطق پر خطر است پرواز ترانزیت داشته اید و کمتر از ۲۴ ساعت آنجا وقت سپری کرده اید، نیاز به قرنطین و تست کرونا نیست.

اگر به دلایل خیلی مهم مانند داشتن اعضای خانواده درجه یک مانند همسر و کودکان در یک کشور پر خطر سفر کرده اید و کمتر ۷۲ ساعت آنجا اقامت داشته اید، بازهم تست و قرنطینه لازم نیست. اما اگر با داشتن دلایل بسیار مهم  به مناطق پر خطر سفر کرده اید و بیشتر از ۷۲ ساعت آنجا اقامت داشته اید، با داشتن تست منفی کرونا میتوانید وارد آلمان شوید و نیاز به قرنطین نیست. از نتیجه تست کرونا هنگام پرواز نباید بیشتر ار ۴۸ ساعت گذشته باشد و در کشوری انجام شده باشد که مورد قبول انستیتوت رابرت کخ باشد. شرایط مورد قبول را در این وب سایت  Robert-Koch-Instituts بخوانید.

مهم: اگر از یک منطقه خطرناک برای کرونا طی سفر خود گذشته اید اما در آنجا توقف نکرده اید (پرواز ترانزیت)،  برای شما قوانین  مناطق بی خطر اعمال می شود.