آیا من حق دارم از خانه (home-office) کار کنم؟

قوانین کار آلمان هیچ مقرراتی را برای کار از خانه را برای کارمندان پیش بینی نکرده است. با این حال، در صورت موافقت کارفرمایان، کارمندان می توانند در صورت امکان ار خانه کارکنند. کار کردن از خانه در بعضی موارد ممکن است به عنوان یک گزینه مبتنی بر توافق نامه عمومی در سطح یک شرکت یا اداره و بصورت عمومی در توافقنامه های جمعی کار در یک بخش خاص در دسترس باشد.

اگر برخی از همکارانم به دلیل بیماری غایب باشند، من باید اضافه کاری کار کنم؟

اضافه کار زمانی است که یک کارمند بیشتر از ساعات کاری توافق شده کار کند. در اصل، کارمندان فقط درصورتی باید اضافه کاری کند که موافقت نامه جمعی برای کار در یک بخش خاص،  توافقنامه کاری در سطح اداره و یا قرارداد کار آنها را ملزم به انجام این کار کند. با این حال، در صورت کارکنان میتوانند اضافه کاری کنند که آسیب و خطری متوجه کارمند نشود. در شرایط گسترش شیوع ویروس (COVID-19) اگر تعداد زیادی از کارمندان حاضر نباشند، قرار نیست همه کار ها به عنوان اضافه کاری توسط بقیه همکاران اجرا شود و تحت فشار باشند.  

اگر حقوق اضافه کار در قرارداد کار یا توافق جمعی تنظیم نشده باشد ، کارمندان می توانند در هر بخش 612 قانون مدنی آلمان مطالبه کنند که اضافه کار را با نرخ اصلی خود پرداخت کنند. کارمند فقط درصورتی که اضافه کار را سفارش داده ، تصویب یا تحمل کارفرما داده باشد یا در هر صورت برای کارمند لازم است که کارهای پیمانکاری خود را انجام دهد ، حق پرداخت اضافه کار را دارد.

آیا برای مراقبت از فرزندانم (اگر مدرسه بسته شود) باید مرخصی بگیرم؟

اگر مهد کودک ها و مدارس تعطیل هستند، والدین موظف هستند که تمام تلاش خود را برای یافتن گزینه های دیگری برای مراقبت از کودکان خود انجام دهند (از والدین دیگر بخواهند ازکودک انها مراقبت کنند). اما اگر كودكان خیلی كوچك باشند كه به تنهایی نمی توانند در خانه بمانند و والدین نمتوانند گزینه های ترتیب دهند، كارمندان حق دارند از كار امتناع ورزند و طبق کمک های مالی اجتماعی ۶۷ درصد از حقوق خود را دریافت کنند.

این نکته را باید در نظر داشته باشید که یک کارمند حق دارد دلایل شخصی بای مدتی از کار امتناع ورزد، اما فقط در یک دوره نسبتاً کوتاه میتواند دستمزد دریافت کند. اگر کارمند تصمیم بگیرد که از تعطیلات سالانه خود استفاده کند، حقوق دریافت می کند.

وزارت کار و امور اجتماعی فدرال آلمان از کلیه کارفرمایان می خواهد تا با کارمندان که از این ناحیه به مشکل برخورده اند همکاری کنند و در مورد راه حل های عملی (مانند کار از خانه، أوقات کار متفاوت، استفاده از تعطیلات سالانه و محاسبه اضافه کاری ها) توافق کنند.

کارفرمای من میتواند مرا به دلیل مریضی به خانه بفرستد؟

کارفرما مسئولیت شرایط ایمنی محل کار را بر عهده دارد و به همین دلیل موظف است کارمندانی را که به دلیل بیماری قادر به کار نیستند را به خانه بفرستد. در این صورت، کارمندان حق دارند طبق قانون دستمزد ها (EFZG)  در حین بیماری حقوق دریافت کنند.

اگرکارفرما تصمیم بگیرد که به عنوان یک اقدام احتیاطی، کارمندانی که آماده کار هم هستند را به خانه بفرستد،  موظف به پرداخت شان است.

اگر بدلیل عدم فعالیت سیستم حمل و نقل عمومی به کار رفته نتوانم، حقوق دریافت می کنم؟

اگر کارمند به دلیل اقدامات ویژه در روند سیستم حمل و نقل عمومی نتوانند به محل کار خود برسند و به همین دلیل نتواند به وظایف خود رسیدگی کنند، از لحاظ قانونی حق دریافت دستمزد ندارند. دلیل این امر این است که طبق قانون کار، کارمندان مسئول خطرات دیررسیدن و یا نرسیدن به کار هستند.

آیا اگر قرنطینه شوم و کار نکنم باز هم حقوق دریافت می کنم؟

اشخاصی که به دستور مقامات مسئول صحت و بهداشت به عنوان مظنون مبتلا  به ویروس کرونا در خانه یا بیمارستان قرنطین میشوند، مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت در برابر امراض ساری (Infektionsschutzgesetzes) پول جبران خسارت دریافت می کنند. این پول برای شش هفته اول به اندازه درآمد شخص برایش پرداخت میشود. از هفته هفتم، فرد پول بیمه بیماری دریافت میکند. این پول را کارمند از کار فرمای خود دریافت میکند و کارفرما از دولت و شرکت بیمه.

اگر به دلیل بیماری ابتلا به ویروس کرونا نتوانم کار کنم، حقوق من پرداخته خواهد شد؟

اگر یک کارمند دلیل ابتلا به ویروس کرونا بیمار شود و به همین دلیل قادر به کار کردن نباشد، شش هفته حقوق خود را دریافت میکند. بعد از این مدت اگر هنوز هم نمیتوانند کارکنند، تحت پوشش خدمات بیمه درمانی عمومی قرار میگیرند و از این اداره پول بیمه بیماری دریافت میکنند.

اگر کار من به دلیل بیماری همه گیر کرونا بسته شود، بازهم حقوق دریافت می کنم؟

اگر کارمندان مناسب و آماده کار باشند، باز هم به دلیل خطرات دیگری کار را تعطیل کند، موظف به پرداخت دستمزد کارمندان است. این شرایط در مورد گسترش ویروس کرونا هم صدق میکند. اگر شرکت به دلیل خطرات بیماری قادر به فعالیت نیست، یا به دلیل اینكه این كار توسط دولت ممنوع شده است، فعالیت خود را متوقف كن، کارکنان حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

توجه:  شرایط کاری که در آن نه کارفرمای و نه کارمند مسئول از دست دادن کار هستند، در توافقنامه های فردی یا جمعی در نظر گرفته شده است.