اگر شرکتی که کار میکنم من به سیستم (Kurzarbeit) تغییر کند، چه معنی دارد؟

کارفرما می تواند به دلیل مشکلاتی که به اثر گسترش ویروس کرونا در سیستم کار و مشتریان ایجاد شده است و یا به دلیل بسته شدن شرکت ها  إدارات از طرف دولت، شرکت خود را به سیستم کار کوتاه مدت (Kurzarbeit) تغییر دهند. کارفرما میتواند از اداره کار فدرال درخواست پول (Kurzarbeit) برای پرداخت به کارمندان کند.

پول کار کوتاه مدت برای کارمندان برای یک دوره تا دوازده ماه پرداخت می شود و مبلغ ۶۰ تا ۶۷ درصد حقوق خالص قبلی شان میباشد.  رئیس آژانس کار فدرال  آلمان در نشستی به تاریخ ۲۰ مارچ گفت: ما مجبور به پرداخت«کمک هزینه کار کوتاه مدت» هستیم در صورتی که کارمندان شرایط درخواست آن را داشته باشند به همه پرداخت میکنیم. وی گفت در حال حاضر ما در حال کار روی ساده تر کردن مراحل اداری هستیم تا کارفرمایان بتوانند درخواست کمک هزینه کار کوتاه مدت کنند و ما درخواست های شان را بصورت قانونی به زودترین فرصت ممکن بتوانیم اجرا کنیم.

کارفرمایان همچنین می توانند اطلاعات مربوط به (Kurzarbeit) و آیین نامه جدید را در وب سایت آژانس کار فدرال Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit پیدا کنند.

من مستقل کار میکنم اگر بدلیل گسترش ویروس کرونا کار نکنم و یا کارم کم شود چه کنم؟

کلیه افرادی که بطور فریلانس کار میکنند و حالا به دلیل گسترش ویروس کرونا  درآمد شان کم شده و یا کار شان را از دست داده اند، می توانند درخواست پول بیکاری (Arbeitslosengeld II /Hartz 4) کنند. این امر بدون در نظر گرفتن اینكه چه شغلی داشته اید و یا اصلاً کار داشته اید یا خیر، عملی میشود.

شرایط اساسی دریافت این پول عبارتند از: باید بالای ۱۵ سال سن داشته باشید و دارای اقامت آلمان باشید. باید بتوانید کار کنید و حالا کمک نیاز دارید. اطلاعات بیشتر را اینجا Merkblatt Arbeitslosengeld II / Sozialgeld مشاهده کنید. اگر درخواست کمک (Grundsicherung) کنید، مجبور نیستید کار مستقل خود را رها کنید.

طبق مقرران جدید برای کمک های اجتماعی (Sozialschutz-Paket) روند دریافت پول بیکاری بسیار ساده شده است و نیاز به بررسی هم دارایی ها و شرایط زندگی نیست.  

کمک های مالی برای والدین کم درآمد بدلیل گسترش ویروس کرونا

كسانی كه به دلیل تعطیلی مدرسه ها و مهدكودك باید از فرزندان خود مراقبت كنند و نمیتوانند کار کنند، تا شش هفته حدود ۶۷ درصد از درآمد خالص ماهانه خود (حداکثر ۲۰۱۶ یورو) را دریافت می کنند. این پل را از کارفرمای خد دریافت میکنند و کار فرما از دولت دریافت میکند.

برای دریافت این پول به شرایط ذیل نیاز دارید:

  • فرزندان والدین شاغل باید زیر ۱۲ سال سن داشته باشند تا برای مراقبت کمک دریافت کنند.  
  •  ساعاتی که از اضافه کاری دارند  و روز های باقیمانده تعطیلات سال گذشته ابتدا کسر میشود.

قانون جدید Sozialschutz-Paketes برای حمایت از شهروندان در برابر گسترش ویروس کرونا در ۲۳ مارچ ۲۰۲۰  توسط هیئت دولت فدرال آلمان تصویب شد.

کمک های ویژه برای حمایت از کودکان Notfall-Kinderzuschlag

خانواده هایی که به گسترش ویروس کرونا درآمد شان کم شده است می توانند طبق مقررات جدید Sozialschutz-Paketes درخواست کمک هزینه برای مراقبت از کودکان (KiZ) کنند. این پول ۱۸۵ یورو در هر ماه برای هر کودک است. پرداخت این پول به چندین عامل بستگی دارد: مهمتر از همه درآمد خانواده، اجاره خانه، تعد اعضای خانواده و سن فرزندان است. بطور مثال، خانواده ای با داشتن دو فرزند و پرداخت اجاره گرم ۱۰۰۰ یورو می توانند این کمک ها را دریافت کنند در صورتی که درآمد ناخالص آن در حدود ۱۶۰۰ تا ۳۳۰۰ یورو باشد.
مبنای محاسبه پرداخت این کمک ها، اوسط ​​درآمد  شش ماه گذشته خانواده است. اما بدلیل گسترش ویروس کرونا از اول اپریل ۲۰۲۰، خانواده هایی که درخواست کمک می کنند دیگر نیازی به اثبات درآمد شش ماه گذشته ندارند،  فقط مدرک درآمد آخرین ماه قبل از درخواست کفایت میکند.

برای اینکه بدانید شما هم مستحق این کمک ها هستید یا خیر، به وب سایت KiZ-Lotsen  مراجعه کنید. قانون جدید Sozialschutz-Paketes برای حمایت از شهروندان در برابر گسترش ویروس کرونا در ۲۳ مارچ ۲۰۲۰  توسط هیئت دولت فدرال آلمان تصویب شد.

کمک های اضطراری برای صاحبان مشاغل کوچک و کسانی که مستقل کار میکنند

دولت فدرال  آلمان برای حمایت از کارآفرینان و کسب و کار های کوچک که فعالیت های شان تحت تاثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفته است، بسته کمکی به ارزش ۵۰ میلیارد یورو را اختصاص داده است که تحت شرایط زیر عملی میشود:

  • شرکت هایی با حداکثر پنج کارمند (تمام وقت) برای ۳ ماه کمک هزینه ۹۰۰۰ یورو در سه ماه  دریافت می کنند.
  • شرکت هایی با حداکثر ده کارمند (تمام وقت) کمک هزینه ۱۵۰۰۰ یورو در سه ماه دریافت می کنند.

با این بسته کمکی اضطراری به دلیل کرونا ویروس، مشاغل کوچک و افراد که مستقل کار میکنند میتوانند هزینه های عملیاتی مانند اجاره، پرداخت وام ها و غیره را بپردازند. درخواستی ها توسط اداره های محلی هر شهر بررسی و  تأیید می شوند.

شرط لازم برای دریافت این کمک ها این است که درخواست کننده به دلیل گسترش ویروس کرونا دچار مشکلات اقتصادی شده باشد. شروع خسارت باید پس از ۱۱ مارچ ۲۰۲۰ باشد. علاوه بر این،  فرد یا تجارت نباید قبلاً دچار مشکلات اقتصادی  بوده باشد.

در مدت زمانی که پول (Kurzarbeit) میگریم، میتوانم در کار دیگری هم انجام دهم؟

بله شما می توانید در طول دریافت پول کار کوتاه مدت، کار  دیگری هم داشته باشید. اما یک فرقی دارد و آن این که؛ اگر کار نیمه وقت یا مینی جاب را قبل از اینکه سیستم کار شما کورتس اربایت شود شروع کرده باشید که همه چیز همانطور میماند. هم پول مینی جاب را میگیرید و هم کورتس اربایت گلد را. اما اگر کار دوم را بعد از اینکه شرکت به شما پول کورتس اربایت بدهد شروع کنید، دستمزد شغل نیمه وقت شما از پول کوتاه مدت کسر می شود. اگر این کار پاره وقت در یک بخش مربوط به سیستم مورد نیاز (مراقبت های بهداشتی ، کشاورزی و غیره) باشد، از پول شما کم نمیشود. اگر اجازه کار ندارید، از اداره مهاجرت (Ausländerbehörde) بپرسید که آیا می توانید کار نیمه وقت انجام دهید یا خیر. هم اکنون فقط از طریق تلفن یا ایمیل می توانید با اداره مهاجرت تماس بگیرید.  

آیا کارگران لای اربایتر (سایت اربایتر) هم پول کورتس اربایت دریافت میکنند؟

کارگران موقت (سایت اربایتر) نیز حق دارند در زمان بحران کرونا پول کارکوتاه مدت دریافت کنند. همچنین اگر کارفرما آنها را اخراج کند، حق دریافت پول بیکاری دارند.

آیا کسانیکه که آسبیلدونگ (Auszubildende) میکنند هم پول کورتس اربایت دریافت میکنند؟

به طور معمول، کسانیکه که آسبیلدونگ میکنند پول کار کوتاه مدت دریافت نمیکنند. شرکت ابتدا باید به گزینه های دیگر فکر کند، به عنوان مثال برنامه درسی را تغییر دهد یا شما را به بخش دیگری منتقل کند. فقط در شرایطی که هیچ گزینه دیگری ممکن نباشد، شرکت یا ادراه که شما آنجا آوسبیلدونگ میکنید می تواند برای شما درخواست پول کارکوتاه مدت کند. در این حالت حداقل شش هفته می توانید حقوق کامل خود را دریافت کنید. و بعد از شش هفته پول کورتس اربایت دریافت خواهید کرد. اگر این پول برای  هزینه های زندگی شما کافی نیست، می توانید در جاب سنتر درخواست پول بیکاری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشکلات کار و هزینه ها در هنگام بحران کرونا به آدرسausbildung.de مراجعه کنید.

من دانشجو هستم و به دلیل کرونا شغل نیمه وقت خود را از دست دادم، آیا کمکی برای من وجود دارد؟

تاکنون هیچ کمک مالی ویژه ای برای دانش آموزانی که به دلیل همه گیری ویروس کرونا، شغل خود را از دست داده اند وجود ندارد. به طور معمول، دانشجویان نمی توانند کورتس اربایتس گلد یا پول بیکاری دریافت کنند. یک استثناء فقط برای کسانی وجود دارد:

  • دانشجویانی که کار نیمه وقت داشتند و بیشتر از ۲۰ ساعت در هفته کار می کردند می توانند پول کار کوتاه مدت و پول بیکاری دریافت کنند.
  • دانشجویانی که نمی توانند پول بافوگ (BAföG) دریافت کنند و اکنون درآمد خود را از دست داده اند، می توانند از اداره کار درخواست پول بیکاری کنند. این موارد  تنها در صورتی امکان پذیر است که شما در آلمان با ویزای دانشجویی نیامده باشید.

در حال حاضر بسیاری از شرکت ها به دنبال کارمند هستند. مانند شرکت های خدمات سفارش غذا، سوپر مارکت ها، پمپ بنزین ها و غیره. همچنین بسیاری از مزارع نیز به دنبال کارمند برای برداشت محصولات زراعتی هستند. برای یافتن کار در بخش های کشاورزی می توانید به وب سایت https://www.daslandhilft.de/ مراجعه کنید.

دانشجویان می توانند هر ماه مبلغ ۶۵۰ یورو از ادارهKfW  بطور قرضه دریافت کنند و بعدا این پول را بدون هیچ بهره پرداخت کنند. دانشجویان دارای ویزای دانشجویی می توانند این قرضه ها از ماه جولای ۲۰۲۰ دریافت کنند. اطلاعات بیشتر در وب سایت kfw.de.

لطفاً توجه داشته باشید: دانشجویانی که پول بافوگ دریافت می کنند، به دلیل لغو شدن امتحانات، نیازی به نگرانی در مورد تمدید پول بافوگ نداشته باشید. به دلیل گسترش ویروس کرونا  میتوانید به سادگی با دفتر بافوگ خود خود تماس بگیرید و مشکل خود را برای کارمندان توضیح دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشکلات آموزش و هزینه ها در هنگام بحران کرونا به آدرسausbildung.de مراجعه کنید.

اگر من با ویزای کار درآلمان زندگی میکنم و شغل خود را بدلیل کرونا از دست داده ام چه کنم؟

اگر اقامت شما به ادامه کار شما بستگی دارد و شغل خود را از دست داده اید و اقامت شما تمام شده است، ممکن است مجبور شوید کشور را ترک کنید. اگر رفتن شما بدلیل گسترش ویروس کرونا ممکن نباشد، دولدونگ دریافت خواهید کرد. اطلاعات بیشتر در مورد دولدونگ را در صفحه اطلاعاتی ما بنام دولدونگ بخوانید. همچنین برای حل مشکل با اداره مهاجرت منطقه خود تماس بگیرید.

اگر به دلیل گسترش ویروس کرونا کار خود را از دست بدهم یا درآمد من کم شود چه کنم؟

اگر کار خود را از دست دادید و یا درامد شما کم شده است،  می توانید تحت شرایط خاصی درخواست پول بیکاری کنید. دو نوع مختلف پول بیکاری وجود دارد: پول بیکاری۱ و پول بیکاری ۲. پول بیکاری ۱ را فقط درصورتی دریافت خواهید کرد که حداقل در ۲۴ ماه گذشته ۱۲ ماه کامل کار کرده باشید و بیمه بیکاری پرداخت کرده باشید. اما برای دریافت پل بیکاری ۲ شرایط خاصی نیاز نیست و همچنی حتمی نیست که ۱۲ ماه کار کرده باشید. به این نوع پول بیکاری (Hartz 4) هم میگویند. برای دریافت آن مستقیما در اداره کار یا جاب سنتر منطقه خود درخواست بدهید. کارفرمای شما در هنگام خاتمه دادن به کار اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهد.

پول بیکاری ۱ در حال حاضر برای یک فرد بالغ ۴۳۲ یورو است. و برای فرزنادان شما نظر به سن شان بین ۲۵۰ تا ۳۵۴ پرداخته  میشود. علاوه بر این، هزینه های اجاره  خانه هم پرداخته میشود.

برای دریافت پول بیکاری ۲، باید شرایط زیر را داشته باشید:

-        حداقل ۱۵ سال سن داشته باشید.

-        هنوز بازنشسته نشده اید. در بخش «بازنشستگان در آلمان» می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

-        شما باید اقامت عادت خود را در آلمان داشته باشید.

-        باید بتوانید کار کنید. این بدان معنی است که شما به طور کلی قادر به کار هستید.

-        پول کمی برای زندگی در اختیار داشته باشید.

-        اقامت پناهندگی، شهروندی آلمان یا تابعیت یک کشور دیگر اتحادیه اروپا را داشت باشید و قبلاً در آلمان کار کرده اید.

لطفاً توجه داشته باشید:  پناهجویان و افراد دارای دولدونگ، پول سوسیال دریافت میکنند و نمی توانند پول بیکاری ۲ درخواست کنند.
فرم ها درخواست کمک های اجتماعی معمولاً بسیار پیچیده است. در وب سایتkub-berlin.org مهمترین فرم ها به زبانهای مختلف ترجمه شده است. برای درک بهتر فرم ها به زبان آلمانی از فرم های ترجمه شده استفاده کنید، اما در آخر باید فرم آلمانی را به جاب سنتر ارسال کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: در حال حاضر جاب سنتر برای سهولت در پروسه کاری  برای پذیرش درخواست شما نمی اندازه آپارتمان، مقداراجاره و دارایی های شما را بررسی نمیکند. این استثناء به مدت شش ماه اعمال می شود.

میتوانم به دلیل کمبود کارگر در بخش زراعت در این زمینه کنم؟

آلمان برای برداشت محصولات زراعتی به به کمک نیاز دارد. هر سال در این فصل سال کارگران زیادی برای کار در مزارع از کشورهای اروپای شرقی به آلمان می آمدند. اما امسال بدلیل بحران ویروس کرونا، مرزها بسته است و کارگران اجازه ورود به آلمان را ندارند. به همین دلیل آلمان نیاز شدید به نیروی کار در مزارع دارد. برای رفع این مشکل روند صدور اجازه کار برای پناهجویان ساده شده است و درخواست اجازه کار پناهجویان مانند قبل، نیاز به تأیید شدن از سوی اداره مهاجرت و اداره فدرال کار ندارد و این دو مرحله اجرا نمیشود و براحتی میشود درخواست اجازه کار کرد.

اگر پرونده پناهندگی شما هنوز جریان دارد و یا دولدونگ دارید؛ تحت شرایط خاصی می توانید سریعتر از گذشته مجوز کار  دریافت کنید.

مقررات جدید در کدام شغل ها اعمال می شود؟

•       باید در بخش زراعت کار کنید.

•       قرارداد کار باید از تاریخ ۱ اپریل تا ۳۱  اکتبر ۲۰۲۰ باشد.

•       حداقل دستمزد قانونی یعنی حداقل 9.35 یورو ناخالص در ساعت پرداخت شود.

چگونه اقدام کنم؟
اگر می خواهید در بخش های کشاورزی کار کنید، می توانید به یک مزرعه ها مراجعه کرده و درخواست کار کنید. در وب سایت daslandhilft.de همه إعلانات کاریابی را میتوانید ببینید. هنگامی که در یکی از مزرعه ها کار پیدا کردید، شما یا کارفرمای شما باید با اداره مهاجرت شهر خود تماس بگیرید و برای این شغل درخواست جواز کار کنید.

آیا می توانم به دلیل بحران کرونا ، از مرکز شغلی پول بیشتری دریافت کنم؟

در حال حاضر شایعات زیادی در مورد در حال حاضر شایعات زیادی وجود دارد که خانواده و افراد میتوانند به دلیل بحران کرونا ازجاب سنتر درخواست پول اضافی کنند. به همین دلیل مردم به جاب سنتر مراجعه میکنند و میگویند چون میخواهند خود را قرنطینه کنند پول بیشتر لازم دارند تا موار غذایی اضافه و سالم خریداری کنند، و درخواست پول میکند. خواستیم اطلاع رسانی کنیم که این درخواست ها رد می شوند و در حال حاضر به دلیل بحران کرونا جاب سنترپول بیشتر نمیدهد.

با این وجود اگر واقعا به پول بیشتر لازم دارید، میتوانید از جاب سنتر درخواست پیش پرداخت ۱۰۰ یورو کنید که این ماه صر یورو بیشتر بگیرد و ماه بعد این ۱۰۰ یورو از پول شما کم میشود. همچنین می توانید از جاب سنتر درخواست وام یا قرضه کنید. یعنی یک مقدار پول غرض بگیرد و این پول ماهانه ۱۰ درصد از از پول هر ماه کم میشود تا همه غرضه پرداخت شود.

من از جاب سنتر پول دریافت میکنم و نامه تائیدی بزودی ختم میشود، چگونه دوباره درخواست کنم؟

اگر نامه تائیدی جاب سنتر شما بین تاریخ ۳۱ مارچ تا ۳۱  آگوست ۲۰۲۰ به پایان میرسید، نیازی به درخواست مجدد نیست. در این حالت مقدار پولی که دریافت میکنید تمدید می شود. به دلیل درخواست های زیاد و کار بیشتر ممکن است در ماه اپریل در پرداخت پول مشکلاتی بوجود بیاید. اگر برای ماه اپریل هیچ پولی دریافت نکردید، حتما با اداره جاب سنتر خود از طریق تلفن و یا ایمل تماس بگیرید.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر وضعیت زندگی شما تغییر کرد: به عنوان مثال شروع به کار کرده اید یا نقل مکان کرده اید، باید به جاب سنتر گزارش دهید.

آیا اگر از دولت کمک بگیرم، اقامت من در معرض خطر قرار میگیرد؟

برای بعضی از اقامت شرط لازم  این است که هزینه های زندگی توسط خود فرد پرداخته شود. به عنوان مثال در مورد اقامت های مانند اقامت برای تحصیل، اقامت آموزشی و یا کاری.

با داشتن این نوع اقامت ها باز هم می توانید کمکهای زیر را بدون به ایجاد خطر برای اقامت خود دریافت کنید:

-       کمک هزینه کار کوتاه مدت (Kurzarbeitergeld)

-       پول بیکاری ۱ (Arbeitslosengeld I)

-       پول اضافی به کودکان (Kinderzuschlag

-       کمک هزینه والدین (Elterngeld)

-       بافوگ (BAföG)

-       کمک هزینه آموزش حرفه ای (Berufsausbildungsbeihilfe)

-       کمکهای اضطراری برای افرادی که کار آزاد دارند (Soforthilfe für Selbständige)

-       کمک به پرداخت اجاره خانه اگر که حق برخورداری از پول بیکاری و یا باز نشستگی ندارید (Wohngeld)

با این حال، اگر شما حق دریافت کمکهای دولتی زیر را دارید، حق اقامت شما در معرض خطر است:

-       پول بیماری ۲ (Arbeitslosengeld II)

-       کمک هزینه زندگی مطابق (SGB XII)

-       کمک برای تأمین معیشت مطابق  (SGB XII)

-       کمک هزینه ها برای پناهجویان (Asylbewerberleistungsgesetz)

-       کمک به هزینه های زندگی به عنوان (SGB VIII)

-       کمک هزینه اجاره، در صورتی که دلیل عدم دریافت پول بیکاری فقط درآمد پایین و یا همین مسله اجاره (Wohngeld)

لطفا توجه داشته باشید: مهم نیست که آیا شما واقعاً می خواهید این کمک را از دولت دریافت کنید یا خیر                         همین که حق دریافت این کمک ها را داشته باشید، اقامت شما در معرض خطر است. اما در صورتی که فقط به دلیل بحران کرونا به این کمک نیاز دارید، اداره مهاجرت بدون بررسی این موضوع اقامت شما را تمدید کند. اما این تصمیم مربوط به اداره مهاجرت شهر شما است.

درخواست وام یا قرضه (Kredit)

از تاریخ ۱۵ اپریل سال ۲۰۲۰ ، شرکت هایی که بیش از ۱۰ کارمند دارند می توانند درخواست وام سریع (KfW-Schnellkredit) کنند. این  پول کمک نیست بلکه قرض است تا بتوانند هزینه های جاری و پول خریدهای لازم خود را بپردازند. برخلاف سایر  قرضه ها، درخواست این وام  های سریع بسیار آسان است. فقط الزامات رسمی بررسی می شوند و صد درصد توسط دولت تأمین می شود. به این ترتیب به بانکها هیچ ریسکی وجود ندارد و می توانید سریع پول را بدست آورید.

دریافت این قرضه ها نیازمند شرایط زیر است:

-       شرکت شما حداقل از جنوری سال ۲۰۱۹ وجود داشته است.

-       حداقل ۱۰ کارمند دارید.

-       در سال ۲۰۱۹ شرکت شما درآمد داشته است.  

-       شرکت شما تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ نباید مشکلات مالی قرار داشته بوده باشد.

حداکثر پولی که می توانید از به عنوان وام دریافت کنید به اندازه ۲۵ درصد از گردش مالی سالانه شما از نظر به سال ۲۰۱۹ است. شرکت های که حداکثر ۵۰ کارمند دارند میتوانند تا حداکثر ۵۰۰هزار یورو دریافت کنند. شرکت هایی با بیش از ۵۰ کارمند حداکثر ۸۰۰هزار یورو دریافت می کنند. برای پرداخت این قرضه ها ۱۱ سال فرصت دارند. براحتی میتوانید از بانک خود این قرضه ها را درخواست کنید. اطلاعات بیشتر را در وب سایت kfw.de بخوانید.

به دلیل مشکلات بحران کرونا نمیتوانم قبض ها را پرداخت کنم چه میشود؟

 به دلیل  مشکلات بحران کرونا  نمیتوانم قبض ها را پرداخت کنم چه میشود؟

اگر به دلیل  مشکلات بحران کرونا  نمیتوانید قبض های را سر وقت پرداخت کنید، جریمه  نمیشوید.

اگر در آمد شما به دلیل مشکلات پیش آمده مبنی بر شیوع ویروس کرونا کم شده است اول تر از همه باید به صاحبخانه خود اطلاع دهید. از تاریخ ۳۰ اپریل ۲۰۲۰  می توانید پرداخت کرایه خانه خود را متوقف و یا مبلغ کمتری پرداخت کنید،  بدون اینکه صاحب خانه بتواند قرارداد شما را فسخ کند. مقدار اجاره باقی مانده را باید در طی دوسال آینده پرداخت کنید. اگر این کار را در مهلت تعین شده انجام ندهید ، ممکن است قرارداد شما آن وقت لغو شود.

این قانون برای کسانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا نمیتوانند اجاره دکان خود را پرداخت کنند هم صدق میکند.

به همین ترتیب اگر ثابت کنید که به دلیل بیماری همه گیر کرونا دچار مشکلات مالی هستید و قبض ها ی برق و گاز تلفن و اینترنت، پول بیمه ها و  همچنان قسط های ماهانه که باید پرداخت میکردید را سر وقت پرداخت نکنید مشکلی نخواهد بود.

این مقررات برای سه ماه ، اپریل، می و جون و اعمال می شود. در این مدت اگر قبض ها را پرداحت نکنید قرارداد های شما فسخ نمیشود. لطفا توجه داشته باشید: همه صورت حساب های پرداخت نشده را باید از جولای سال ۲۰۲۰ به بعد پرداخت کنید. اگر وضعیت شیوع ویروس کرونا در این سه ماه بهتر نشد، ممکن است این مقررات تا ماه سپتامبر تمدید شود.

اگر از بانک قرض یا کردیت گرفتید می توانید قسط های ماهانه خود را از اپریل تا ماه جون ۲۰۲۰ متوقف کنید. مرکز حمایت از مصرف کنندگان هامبورگ می گوید که این موضوع در مورد وام های خرید خانه هم صدق می کند. باید با بانک خود صحبت کنید که چگونه می توانید اقساط پرداخت نشده را بپردازید. اگر به توافق نرسید ، قرارداد وام به طور خودکار تا سه ماه تمدید می شود.