بعد از طلاق چه تغیراتی در زندگی اجتماعی من ایجاد میشود؟

•      اگر بعد از ازدواج نام خانوادگی خود را تغیر داده بودید، می توانید  با مراجعه به به اداره ثبت احوال برای گرفتن نام خانوادگی قدیمی خود درخواست بدید، با این حال، شما آزاد هستید که نام خانوادگی همسر سابق خود را نگه دارید.

•      از آنجا که دیگر متاهل نیستید، کلاس مالیاتی (Steuerklasse)  شما هم تغییر خواهد کرد.