غذا خوردن‌های دورهمی

غذا خوردن دور همی یک فرهنگ جدید است. موسسات زیادی برنامه‌های مختلفی را برای ایجاد گروه های مختلف آلمانی و غیر آلمانی برای شناخت و نزدیکی بیشتر به همدیگر از طریق غذا خوردن راه اندازی میکنند. که بعضی از این موسسات را اینجا به شما مینویسیم که اگر در شهر شما باشد از آن استفاده کنید.

Zusammen essen

Refugees kitchen

über den Tellerrand kochen

و یا «به شام خوردن با ما خوش آمدید» در شهر های:

Hamburg

Berlin

Cologne

Stuttgart 

Bremen

Koblenz