هیچ کسی برای مراقبت از من در خانه وجود ندارد، هنوز هم میتوانم در خانه خود مراقبت شوم؟

در این وضعیت، شما می توانید از خدمات پرستاری شرکت  های که در این عرصه کارکنان متخصص دارند استفاده کنید. این شرکت ها از پرستاران آموزش دیده استفاده می کنند که چندین بار در هفته یا چند بار در روز  برای مراقبت و کمک به خانه شما مراجعه می کنند.

پرستاران می توانند وظایف مختلفی را انجام دهند:

  • کمک به مراقبت از بدن، مانند لباس و حمام کردن و غذا خوردن.
  • خرید، پخت و پز و همچنین تمیز کردن آپارتمان.
  • مراقبت های پزشکی مانند تزریق، تجویز دارو یا عوض کردن باند.
  • حمایت از فعالیت های اجتماعی، مانند پیاده روی و یا بازدید از دوستان.

هزینه های خدمات پرستاری حداقل تا حدی توسط شرکت بیمه درمانی و مراقبت های بلند مدت (Pflegekasse) پرداخته میشود. برای نیازمندی به مراقبت در سطح ابتدایی مبلغ ۱۲۵ یورو و برای نیازمندی به مراقبت در سطح  پیشرفته حدود ۱۹۹۵ یورو در ماه پرداخته میشود. بیمه مراقبت درازمدت (Pflegeversicherung) و خدمات پرستاری (Pflegedienst) مستقیما با یکدیگر محاسبه می شوند. با این حال، اگر هزینه خدمات پرستاری بالاتر از مبلغی باشد که توسط شرکت بیمه پرداخت می شود، تفاوت را  باید خودتان بپردازید.