آیا می توانم این هزینه ها را پرداخت نکنم؟

افرادی که از خدمات جاب سنتر، پول بیکاری و یا سوسیال استفاده میکنند و یا بازنشسته هستند، میتوانند این پول را پرداخت نکنند. علاوه بر این ، کارآموزان و دانش آموزانی که کمک هزینه آموزش حرفه ای و یا بافوگ دریافت می کنند و دیگر با والدین خود زندگی نمی کنند می توانند درخواست معافیت کنند.

برای معافیت، باید یک فرم درخواست را درسایت rundfunkbeitrag.de  تکمیل کنید، بعد از چاپ همراه با یک گواهی از اینکه پول جاب سنتر و سوسیال استفاده میکنید و یا اینکه دانشجو هستید و یا با پول بافوگ زندگی میکنید را به این اداره بفرستید. ادرس را در همین سایت میتوانید بیابید.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر چندین نفر در یک آپارتمان مشترک زندگی میکنند و همه از هزینه پرداخت معاف نیستند، هزینه باید از طرف کسی که معافیت ندارد پرداخت شود.

افرادی که به طور تمام وقت در یک خانه سالمندان مراقبت می شود می تواند با وارد شدن به سایت rundfunkbeitrag.de از پرداخت این هزینه ها خود را معاف کنند. علاوه بر این ، افراد نابینا، کم بینا، ناشنوا و کم شنوا می توانند درخواست کاهش در پرداخت هزینه کنند.