ادارات و نهاد‌های دولتی

           آدرس: Willi-Becker-Allee 7
           40200 Düsseldorf
           تلفن: ۰۲۱۱۸۹۲۱۰۲۰ 

 

           آدرس: Willi-Becker-Allee 7
          40227 Düsseldorf
          تلفن: ۰۲۱۱۸۹۹۵۱۷۹  

 

         برای بدست آوردن وقت برای رفتن به شهرداری به این وب‌سایت مراجعه کنید و یا به شماره ۰۲۱۱۸۹۹۹۶۸۰ به تماس شوید.

 

           آدرس: Willi-Becker-Allee 8
           40227 Düsseldorf
           تلفن: ۰۲۱۱۸۹۹۱ 

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره ۰۲۱۱۸۷۰۰ به تماس شوید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۰۲۲۸۱۹۲۴۰ تماس بگیرید. 

  • دارو خانه‌های شبانه روزی

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت Apothekerkammer  رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید

  • کمک های پزشکی برای افرادی که بیمه درمان  و اقامت ندارند

حتی اگر بیمه درمانی و اقامت نداشته باشید باز هم میتوانید به MediNetz Düsseldorf مراجعه کنید. انها به شما بصورت ناشناس و محرمانه کمک میکنند. 

STAY! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative e.V.

آدرس: Hüttenstraße 150
40227 Düsseldorf
 0211-72139512, 0176-47534996 0157-53606531
E-Mail: medinetz@stay-duesseldorf.de

 ساعات کار: پنجشنبه ها ۱۴.۰۰ تا ۱۶:۰۰ . سه شنبه ها ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰