ادارات و نهاد‌های دولتی

  • برای یافتن معلومات و ادرس‌ها در هامبورگ به شماره تماس شهروندان  ۰۴۰۴۲۸۲۸۰  زنگ بزنید.

 

        آدرس دفتر مرکزی : Hammer Straße 30-34، 22041 Hamburg

 

          اینکه کدام شعبه اداره رفاه جوانان مسول رسیدگی به أمور شما است، بستگی به محل اقامت شما دارد. برای دانستن اینکه          مربوط به  کدام ناحیه هستید را اینجا با وارد کردن ادرس خود بیابید. 

 

        در همه مناطق شهر هامبورگ شعبه‌های شهرداری فعالیت دارند برای اینکه بدانید خدمات مورد نظر شما در کدام شعبه اجرا             میشود اینجا سر بزنید.  

 

         اینکه کدام دفتر سوسیال مسول رسیدگی به أمور شما است، بستگی به محل اقامت شما دارد. برای دانستن اینکه مربوط به             کدام ناحیه هستید به این وبسایت مراجعه کنید.

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره  ۰۴۰۴۲۸۶۵۰ به تماس شوید.

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره

۰۵۵۱۱۹۲۴۰ تماس بگیرید.

  • دارو خانه‌های شبانه روزی

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید

  • کمک های پزشکی برای افرادی که بیمه درمان  و اقامت ندارند

حتی اگر بیمه درمانی و اقامت نداشته باشید باز هم میتوانید به  Malteser  مراجعه کنید. انها به شما بصورت ناشناس و محرمانه کمک میکنند. 

آدرس: Marienkrankenhaus / Haus 1 (Haupteingang)

Chirgurgische Ambulanz – Bereich 5 (EG)

Alfredstraße 9

22087 Hamburg

Telefon: 040 – 2546 1208

mmm.hamburg@malteser.org

ساعات کار: ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰