اقامت آلمان برای نوجوانان خوب ادغام شده که دولدونگ دارند

نوجوانان و جوانان تا سن ۲۱ سالگی اگر مدت طولانی در آلمان زندگی کرده باشند و در اجتماع و بازار کار بصورت کامل ادغام شده باشند شما می توانند طبق ماده ۲۵ آ قانون اقامت آلمان، درخواست اقامت برای نوجوانان ادغام شده کنند.  

برای دریافت این نوع اقامت، باید موارد زیر را برآورده کنید:

  • دولدونگ شما طبق ماده ماده ۶۰ آ (§60a AufenthG) قانون اقامت صادر شده باشد.
  • فرد جوان باید حداقل ۴ سال بدون وقفه در آلمان زندگی کرده باشد.
  • فرد جوان باید به طور منظم در مدرسه حضور داشته باشد و بتواند موفقانه هر سال تحصیلی را برای رسیدن به کلاس بعدی سال بعدی سپری کند. در بیشتر موارد هم خوب است مه سند فراقت مدرسه و آسبیلدونگ داشته باشد.
  • هیچ شواهدی  از اینکه نوجوان خلاف قانون اساسی لیبرال دموکرات آلمان عمل کرده باشد، وجود نداشته باشد. بطور مثال، عضو هیچ سازمان افراطی یا تروریستی فعال نباشد.
  • اداره أمور مهاجرت بتوانند اطمینان کند که فرد جوان همچنان روند زندگی موفق در آلمان را ادامه میدهد. بطور مثال آسبیلدونگ میکند و یا به تحصیل در دانشگاه ادامه داده  و پس از فارغ التحصیلی کار خود را شروع کند.
  •  فرد جوان باید قبل از رسیدن به سن ۲۱ سالگی برای این اجازه اقامت درخواست کند.
  •  باید بتوانید از سفارت کشور خود پاسپورت دریافت کنید و با حد اقل ثابت کنید که برای دریافت پاسپورت تلاش کرده اید.
  • باید هیچ سابقه جرم و جنایت  در آلمان نداشته باشید.

طبق ماده ۲۵ آ قانون اقامت آلمان، والدین وهمسر یک فرد جوان که این نوع اجازه اقامت را دریافت می کند نیز میتوانند درخواست اقامت کنند، اگر که اخراج شان بدلیل اطلاعات جعلی یا عدم همکاری با مقامات اداره مهاجرت به تعویق نیفتاده باشد.