من هم میتوانم درخواست پیوند خانواده کنم؟

چه‌کسانی اعضای خانواده من حساب میشود ؟

طبق قوانین الحاق خانواده در آلمان افراد ذیل به عنوان اعضای خانواده که حق پیوستن به خانواده را دارند، خوانده شده اند:

برای بقیه اعضای خانواده باید  درخواست  فوق العاده کنید که قبول شدن یا رد شدنش در هر قضیه فرق میکند. 

برای آوردن خانواده چه شرایطی لازم است؟

شرط اساسی در روند درخواست پیوند اعضای خانواده این است که شما خودتان اقامت پناهندگی داشته باشید. علاوه بر این، الزامات دیگری نیز وجود دارد که بستگی به شرایط اعضای خانواده شما دارد. اگرقرار باشد همسر یا شوهر و یا أطفال زیر ۱۸ سال شما به شما بپیوندند، موارد ذیل باید رعایت شود:

کسانیکه نظر به تشریحات بالا حق آوردن خانواده‌های شان را دارند، باید در ظرف سه ماه بعد از اخذ اقامت در این مورد اقدام نموده و در خواست شان‌را در سفارت آلمان در کشور مربوط شان درج کنند. در این صورت شما از حق خود استفاده نموده و لازم نیست برای آمدن شان کار کنید، درآمد و یا خانه‌ بزرگی داشته باشید. یعنی اگر فقط طی سه ماه اول بعد از قبولی موفق به درخواست شوید، شرایط خاصی برای آوردن شان لازم ندارید. .

اما اگر شما پناهنده نباشید و یا پناهنده باشید ولی در ابتدا از خانواده تان چیزی نگفته باشید و بعد از گذشت مدتی بخواهید آنها را بیاورید، درخواست خود را در سه ماه اول بعد ازقبولی ارسال نکرده باشید و اینکه تازه ازواج کرده‌اید، برای اوردن شان، باید بتوانید همه مصارف زندگی و شرایطی مانند خانه، بیمه سلامتی و غیره را فراهم کنید. همچنان خانم یا همسر شما باید به زبان آلمانی آشنایی داشته باشد.

 فراموش نکنید در همه بخش‌ها باید برای اثبات رابطه خانوادگی تان مدارک رسمی، قابل قبول و ترجمه شده را ارائه کنید. برای همسر و یا خانم سند رسمی ازدواج و برای أطفال تان تصدیق تولد (Geburtsurkunde) و همچنان برای آمدن والدین و یا سرپرستان قانونی پناهجویان زیر سن قانونی همه مدارک قانونی باید موجود باشد. 

روند الحاق خانواده چگونه اجرا میشود؟

برای الحاق خانواده، اعضای خانواده شما باید بصورت شخصی به سفارت یا کنسولگری آلمان در کشوری که شما از آن آمده‌اید و یا هر نمایندگی که برای کشور شما مسئول است، مراجعه کنند.

شما باید شخصا به اداره مهاجران یا آوسلندربهورده اطلاع بدهید که قصد آوردن خانواده‌تان به آلمان را دارید. شما می‌توانید این کار را از طریق فاکس و یا وب سایت وزارت خارجه آلمان انجام دهید. نامه‌ای که شما باید در این مورد بفرستید „fristwahrende Anzeige“ نام دارد و هدف از آن این است که نشان دهید به موقع برای الحاق خانواده اقدام کرده‌اید. به خاطرداشته باشد که باید یک کپی از این نامه و یا رسیدی که وبسایت وزارت خارجه به شما می‌دهد را در جایی امن حفظ کنید. این نامه باید طی سه ماه پس از اینکه شما به عنوان پناهنده پذیرفته شدید فرستاده شود تا شما بتوانید تحت شرایط آسان‌تری خانواده خود را به آلمان بیاورید. („privilegierter Familiennachzug“)

اگر بعد از ۱۷ مارچ سال ۲۰۱۶ اقامت (subsidiäre Schutzberechtigung) دریافت کرده باشید، این دوره سه ماهه از تاریخ ۱ اگست ۲۰۱۸ اعمال خواهد شد. 

پس از ارسال درخواست، سفارت یا کنسولگری آلمان این درخواست را برای بررسی بیشتر به مقامات اداره أمور خارجیان (Ausländerbehörde) در شهری که شما در آن زندگی میکنید میفرستد. این اداره میگوئید که آیا شرایط پیوند خانواده شما وجود دارد یا خیر. این روند اغلب چندین ماه طول می کشد وگاهی بیش از یک سال.

خانواده شما بعد از قبولی آسلندر بیهورده ویزا دریافت میکنند و بعد از ورود به آلمان باید درخواست اقامت پناهندگی خانوادگی کنند.

خانواده من چه مدارکی را باید با خود به سفارت آلمان ببرند؟

بعضی از این مدارک باید به تایید سفارت آلمان برسند تا اصل بودن آنها تایید شود. این کار در همان زمانی که شما به سفارت مراجعه می‌کنید انجام می‌شود. سفارت علاوه بر این مدارک ممکن است مدارک دیگری نیز از شما بخواهد. قبل از موعد مراجعه خود حتما به وبسایت سفارت آلمان در کشور مربوطه سر بزنید تا مطمئن شوید چه مدارکی لازم است. 

اگر اداره خارجیان (آوسلندر بیهورده) پیوند اعضای خانواده را قبول نکند چه میشود؟

اگر اداره مهاجرت (Ausländerbehörde) با ادغام خانواده شما موافقت نکند، باید دلیل رد درخواست شما را اعلان کند. بطور مثال اگر اداره مهاجرت شک کند که شما همسر یا شوهر ندارید و این ازواج جعلی است و یا اینکه مدارک شما قانونی نباشد، در همین موارد میتواند اداره مهاجرت درخواست شما را رد کند. در این حالت  سفارت اعطای ویزه ره رد میکند. شما می توانید در عرض یک ماه  بعد از دریافت جواب رد از آن شکایت کنید. شکایت شما باید باید به سفارت آلمان د ر کشور شما که ویزه را رد کرده است، ارسال شود. پس از آن شما یک تائیدی دریافت شکایت را بدست میاورید.

اگر سفارت درخواست تجدید نظر شما را هم رد کند،خانواده شما یک نامه تحت عنوان (Remonstrationsbescheid) دریافت میکنند. قدم بعدی، دعوی علیه وزارت خارجه آلمان است. این شکایت را می‌توانید در دادگاه اداری شهری که زندگی میکنید، البته در آلمان درج کنید. در این بررسی، ازمقامات اداره خارجیان نیز دعوت میشود، تا موضوع عمومی‌تر بررسی شود.

چه‌کسی میتواند مرا کمک کند؟

قوانین پناهندگی و اقامت در آلمان بسیار مشکل و پیجیده است. بهترین راه برای آگاهی از همه حقوق و امتیازات خود ابن است که با یک وکیل متخصص مشورت کنید. در این وب‌سایت www.rechtsberaterkonferenz.de میتوانید وکلای متخصص در أمور مهاجرت و پناهندگی را بیابید. همچنان در بیشتر شهر ها میتوانید به موسسه پروازول PRO ASYL رفته و دراین‌باره درخواست کمک کنید.

اگر برای مشوره با وکیل نیاز به پول دارید و نمیتوانید این مقدار را تهیه کنید، در هر شهری که هستید سعی کنید دفتر شورا پناهندگان Flüchtlingsrat  را پیدا کنید و آنجا برای خدمات مالی برای وکیل درخواست کنید. این برنامه تحت حمایت برنامه مالی حقوقی موسسه پروازول انجام میشود. 

بعد از آمدندخانواده من به آلمان چه میشود؟

بعد از اینکه خانواده شما با اخذ ویزای پیوند خانواده به آلمان امدند، باید در اولین فرصت آنها را به اداره شهرداری و ثبت أحوال (Bürgeramt / Einwohnermeldeamt registrieren) ثبت نام کنید. همچنان اعضای خانواده را باید در إدارات بامف و آسلندر بیهورده نیز راجستر نماید.

اعضای خانواده شما با اخذ ویزای کوتاه مدت وارد آلمان شده اند و برای اقامت  بلند مدت در آلمان دو گزینه دارند. گزینه اول درخواست اجازه اقامت پیوند خانواده طبق ماده ۲۷ تا ۳۶ قانون اقامت،  از اداره آسلندربیهورده است. این اداره چون همه مدارک اعضای خانواده شما را در وقت درخواست پیوند خانواده را از قبل دارد، براحتی برایشان ویزه بلند مدت میدهد. گزینه دوم درخواست پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) است. طبق ماده ۲۶ قانون اقامت برای دریافت این نوع پناهندگی، باید اعضای خانواده شما در اداره بامف درخواست پناهندگی کنند و جز پرونده شما شده و از تمام شرایط  حقوقی پناهندگی عین شما برخوردار شوند.

اینکه کدام گزینه نظر به شرایط خانواده شما برای شان مفیدتر است، بستگی به پرونده و شرایط حقوقی هر فرد است. برای اطلاعات بیشتر به بخش پناهندگی خانواده مراجعه کنید.

اقدامات ضروری دیگر:

اعضای خانواده‌گم شده اند؟

در صورتی‌که اعضای خانواده خود را در راه رسیدن به اروپا گم کرده‌اید و یا تماس شما کاملا قطع شده است، خدمات جستجوی زیر می‌تواند به شما کمک کند.