چه وقت می‌توانم درخواست اقامت دائم کنم؟

به عنوان کسی که حق پناهندگی و یا حفاظت پناهجویی شامل او شده، شما در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانید درخواست مجوز اقامت دائم کنید:

اگر شما اجازه اقامت خود را از طریق حمایت تکمیلی و یا منع ملی اخراج به دست آورده‌اید، لازم است برای به دست آوردن اجازه اقامت دائم شرایط دیگری را نیز داشته باشید. برای مثال، در این شرایط شما حق ندارید هیچ کمک دولتی دریافت کنید. بعلاوه باید به مدت حداقل ۶۰ ماه در آلمان کار کرده باشید و هزینه بیمه بازنشستگی پرداخته باشید تا بتوانید برای اقامت دائم درخواست بدهید.

کجا می‌توانم درخواست اقامت دائم کنم؟

برای دریافت اقامت دائم، از اداره شهروندان خارجی (Ausländerbehörde  وقت ملاقات بگیرید و تمام مدارک مورد نیاز که در وب سایت آسلندربیهورده درج شده را همراه داشته باشید. درخواست اقامت دائم هزینه‌ای کوچک هم دارد.

برای درخواست اقامت دائم به مدارک ذیل نیاز دارید:

آیا ممکن است اجازه اقامت من باطل شود؟

اول- این اداره ممکن است تصمیم بگیرد اجازه اقامت دائم شما را باطل کند.

دوم- این اداره ممکن است تصمیم بگیرد اجازه بدهد مجوز اقامت دائم شما همچنان معتبر بماند.

 شماره تلفن:  ۰۰۴۹۶۹۲۴۲۳۱۴۲۰

آدرس ایمیل: proasyl@proasyl.de