من اقامت پناهندگی منع ملی اخراج (Abschiebungsverbot) دارم

اگراقامت پناهندگی منع ملی اخراج (Abschiebungsverbot) دارید ومیخواهید درخواست اقامت دائم کنید باید شرایط زیر را داشته باشید:

  • باید پنج سال با اقامت قانونی در آلمان زندگی کرده باشید. مدت زمان پرونده پناهندگی هم حساب میشود.
  • باید زبان آلمانی را به سطح  A2 خوانده باشید و آن را ارائه کنید.
  • برای هزینه های زندگی خود هیچ کمک مالی از اداره جاب سنتر و یا خدمات اجتماعی (سوسیال) دریافت نکنید.  
  • باید ۶۰ ماه بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشید.
  • خانه‌ای با اندازه مناسب و فضای زندگی کافی برای خود و خانواده‌تان داشته باشید. اندازه خانه‌ای در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. بصورت عموم باید برای هر نفر ۱۲مترمربع، برای کودکان زیر ۶ سال ۱۰ متر مربع فضا موجود باشد. کودکان زیر ۲ سال تاثیری در این مورد ندارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود یا از یک مرکز مشاوره برای مهاجران بپرسید.
  • باید بیمه درمانی داشته باشید.
  • باید دوره های زبان برای ادغام (Orientierungskurs) را موفقانه سپری کرده باشید.
  • نباید جرمی مرتکب شده باشید.
  • باید قبل از درخواست حداقل به مدت پنج سال (شامل مدت زمان پرونده پناهندگی) درآلمان اقامت داشته باشید.
  • دلایلی که منجر به قبولی شما به عنوان یک پناهجو شده، همچنان پا برجا و معتبر باشد و بامف اقامت شما را باطل نکرده باشد.