کی ها مسئول هستند؟

توجه: کارکنان مراکز مسکونی (کمپ‌ها)  مسئولیت رسیدگی به مسائل حقوقی شما را ندارند. یعنی آنها نمیتواند شما را در مورد نتایج  پرونده پناهندگی شما یا مقدار کمک های اجتماعی که دریافت می کنید کمک کنند و همچنان اجازه ندارند اطلاعات مربوط به شما را به بامف (BAMF) یا سایر مقامات منتقل کنند.

 

در جریان زندکی در کمپ از چه حقوقی برخوردار هستم؟

به عنوان یکی از ساکنین کمپ شما حق دارید در یک فضای  کاملا امن زندگی کنید. به ویژه زنان، نوجوانان و کودکان باید در برابر هر گونه تهدید یا خشونت محافظت شوند. اقامتگاه‌ها باید اطمینان حاصل کنند که همه ساکنانشان احساس امنیت می کنند، حریم خصوصی مردم را حفظ میکنند و به آنها کمک میکنند. از جنوری ۲۰۱۶، وزارت امور خانواده با همکاری یونیسف و چند سازمان دیگر مانند «Plan International Germany e.V.» برنامه‌ی را برای تامین حداقل استانداردهای حفاظت از کودکان، نوجوانان و زنان را در مراکز اقامت پناهجویان ایجاد کرده است. این استانداردها عبارتند از محافظت از کودکان، نوجوانان و زنان در برابر خشونت و دسترسی به مراقبت های صحی (پزشکی)  و خدمات حمایتی در برابر مشکلات روحی روانی و اجتماعی است. علاوه بر این، در هر کمپ باید اتاق خاصی برای أوقات فراغت و بازی کودکان و جوانان وجود داشته باشد. البته در کنار این استندردها بعضی مقرارت هم وجود دارد که باید از طرف ساکینین رعایت شوند. به طور کلی شما نمیتوانید انتخاب کنید که در کدام اتاق میخواهید زندگی کنید و یا  چه کسی با شما در یک اتاق هم خانه شود. اگر با هم‌اتاقی خود مشکل داشته باشید، با کارکنان اجتماعی یا مدیر کمپ باید تماس بگیرید.

 

اگر حقوق من رعایت نشود، چه کنم؟

همیشه مراکز مسکونی‌ (کمپ های) وجود دارند که قوانین و استانداردهای لازم را رعایت نمیکنند. در حال حاضر وضعیت در خیلی از کمپ‌ها تغیر یافته است، اما باز هم  در بسا موارد نقض حقوق ساکنین وجود دارد. اگربا شرایط کمپی که زندگی میکنید مشکلی دارید یا إحساس میکنید حقوق شما نادیده گرفته میشود، با یک مرکز مشاوره یا شورای پناهندگان «Flüchtlingsra» در شهرخود تماس بگیرید. در اینجا لیستی از مراکز مشاوره در ایالتی که شما اقامت دارید را میتوانید پیدا کنید.

اگر احساس میکنید مورد توهین، تبعیض، تهدید و خشونت جنسی یا فیزیکی قرار دارید، به طور مستقیم به مسئول یا کارمندان اجتماعی کمپ مراجعه کنید. اگر آنها همکاری نکردند و یا در حقیقت  خودشان بخشی از مشکل هستند، با یک مرکز مشاوره تماس بگیرید. در وب سایت ادارۀ مبارزه با تبعیض، فهرستی از مراکز مشاوره در نزدیکی خود را بیابید. شما همچنین می توانید با شماره 08000116016 تماس بگیرید. کارکنان این مرکز مشاوره تلفنی بصورت شبانه روزی به شما کمک خواهند کرد و به زبانهای مختلف صحبت میکنند.