اگر حقوق من رعایت نشود، چه کنم؟

همیشه مراکز مسکونی‌ (کمپ های) وجود دارند که قوانین و استانداردهای لازم را رعایت نمیکنند. در حال حاضر وضعیت در خیلی از کمپ‌ها تغیر یافته است، اما باز هم  در بسا موارد نقض حقوق ساکنین وجود دارد. اگربا شرایط کمپی که زندگی میکنید مشکلی دارید یا إحساس میکنید حقوق شما نادیده گرفته میشود، با یک مرکز مشاوره یا شورای پناهندگان «Flüchtlingsra» در شهرخود تماس بگیرید. در اینجا لیستی از مراکز مشاوره در ایالتی که شما اقامت دارید را میتوانید پیدا کنید.

اگر احساس میکنید مورد توهین، تبعیض، تهدید و خشونت جنسی یا فیزیکی قرار دارید، به طور مستقیم به مسئول یا کارمندان اجتماعی کمپ مراجعه کنید. اگر آنها همکاری نکردند و یا در حقیقت  خودشان بخشی از مشکل هستند، با یک مرکز مشاوره تماس بگیرید. در وب سایت ادارۀ مبارزه با تبعیض، فهرستی از مراکز مشاوره در نزدیکی خود را بیابید. شما همچنین می توانید با شماره 08000116016 تماس بگیرید. کارکنان این مرکز مشاوره تلفنی بصورت شبانه روزی به شما کمک خواهند کرد و به زبانهای مختلف صحبت میکنند.