شکایت و درخواست تجدیدنظر

بعد از دریافت جواب رد از اداره بامف، میتوانید در دادگاه اداری شهر خود از تصمیم این اداره شکایت کنید و بخواهید که شما را به عنوان پناهنده قبول کنند. دادگاه تمام دلایل شما و همچنان دلایلی که بامف پرونده شما را بر اساس آن رد کرده است را بررسی میکند و تصمیم میگیرد که شما مستحق پناهندگی هستید یا خیر. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایت rechtsberaterkonferenz.de بیابید.

در صورتی که پرونده شما رد ساده (enifachen Ablehung) گرفته است،معمولا برای ارسال شکایت و درخواست تجدیدنظر به دادگاه دو هفته وقت دارید. اگر درخواست شما به عنوان قضیه‌ی «کاملا بی اساس » (offensichtlich unbegründet) و یا « غیر قابل بررسی» (unzulässig) رد شده باشد، فقط  یک هفته برای ارسال شکایت و درخواست تجدیدنظر فوری (Eilantrag) به دادگاه وقت دارید. بهتر است درخواست فوری را با کمک وکیل حقوقی انجام دهید . دادگاه ممکن است، براساس درخواست شما، دستور تعلیق اخراج شما را تا زمانی که درمورد شکایت شما تصمیم میگیرد را صادر کند و در این مدت کسی حق ندارد که شما را اخراج کند. اگر درخواست فوری انجام ندهید و یا دادگاه درخواست شما را رد کند، ممکن است حتی قبل از دعوت به دادگاه جهت بررسی دوباره پرونده تان هم اخراج شوید. برای فرستادن درخواست تجدید نظر درست و به موقع بلافاصله بعد ار دریافت رد درخواست پناهندگی تان به مراکز مشاوره برای پناهجویان مراجعه کنید و یا از یک وکیل متخصص کمک بگیرید. نمونه نامه درخواستی برای تجدید نظر را میتوانید به صورت انلاین اینجا دریافت کرده و یا از موسسه ProAsyl درخواست کمک کنید. . مهلت های تعین شده نظر به تاریخ درج شده روی پاکت پست محاسبه میشود.

نمونه های درخواست تجدید نظر  و شکایت را میتوانید به در این صفحات für eine einfache Ablehnung، für eine Ablehnung als unzulässig ،für eine Ablehnung als offensichtlich unbegründet دریافت کرده و یا از موسسه ProAsyl درخواست کمک کنید. . مهلت های تعین شده نظر به تاریخ درج شده روی پاکت پست محاسبه میشود.

اگر درخواست پناهندگی شما به دلیل اینکه دوبلین دارید به عنوان (unzulässig) رد شود، از همان تاریخ مهلت شش ماهه برای اخراج شما محاسبه میشود.

 اگر شما جواب رد ساده (einfachen Ablehnung) دریافت کرده‌اید و درخواست تجدید نظر (Eilantrag) شما قبول شده و هنوز در جریان است، اداره بامف (BAMF) و آسلندر بیهورده حق ندارند شما را اخراج کنند. بررسی پرونده شما از سوی دادگاه ممکن بیشتر از یک سال طول بکشد و شما در این مدت مانند اول اقامت (Aufenthaltsgestattung) دارید و از همه مزایای سوسیال برخوردار هستید.

اگر دادگاه بعد از بررسی دلایل شکایت شما را قبول کند و شما را حق به جانب بداند، شما قبول میشود و تصمیم بامف لغو میشود، اگر دادگاه تصمیم بامف را قبول کند، شما باید آلمان را ترک کنید وگر نه اخراج میشوید. با همین حال اگردادگاه اداری شکایت شما را رد کند و تصمیم بامف مبنی بر رد درخواست پناهندگی شما را به رسمیت بشناسد، پرونده پناهندگی شما متوقف خواهد شد. برای درخواست تجدیدنظر دوم شما فقط با کمک یک وکیل طبق «ماده ۷۸ قانون پناهندگی» می توانید درخواست دوم را  به دادگاه عالی فدرال بفرستید. پس از حکم رد از سوی دادگاه اداری فدرال، هیچ راه حل قانونی دیگر وجود ندارد و رسیدگی به هر نوع شکایت دیگر ممنوع خواهد بود. البته میشود در موارد خیلی نادر به دادگاه فدرال قانون اساسی (Bundesverfassungsgericht) مراجعه کنید. همچنان اگر باور دارید که حکم دادگاه مبنی بر رد درخواست پناهندگی شما، طبق کنوانسیون نقض حقوق بشر اروپا، حقوق انسانی شما را نقض کرده است میتوانید  طبق «ماده ۳۴ همین قانون» به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنید. البته که دادگاه عالی درخواست های خیلی خاصی را می پذیرد و برای قبول در دادگاه عالی چانس بسیار کم است.

اگر قبل ازاتمام مهلت درخواست تجدید نظر قادر به ارائه شکایت کتبی نیستید، میتوانید شکایت خودرا به صورت شفاهی نیز در اداره شکایات قانونی (Rechtsantragstelle) در هر دادگاه ارائه کنید. برای دانستن تاریخ دقیق مهلت برای شکایت باید پاکت نامه‌ای را که ذریعه آن رد در خواست شما ارسال شده را نگهدارید. اینکه کدام دادگاه اداری مسئول پرونده شما است که شکایت خود را بفرستید، در آخر نامه جواب رد که بامف فرستاده درج شده است.