«کشور مبدا امن» چیست؟

در سیستم پناهندگی آلمان، یک کشور وقتی به عنوان «کشور مبدا امن» (sicheren Herkunftsländern) در نظر گرفته می شود، که مردم آن در اصل تحت تعقیب و شکنجه دولت خود قرار نگرفته باشند و دولت به طور کلی می تواند از شهروندان خود در مقابل آزار و شکنجه های غیر قانونی و بیرونی محافظت کند. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF)در ابتدا فرض می کند، افرادی که از این کشورها آمده اند نیازی به حمایت و حفاظت در آلمان ندارند. بنابر این پناهجویانی که از این کشورها آمده اند و به آلمان درخواست پناهندگی میکنند، باید در طول پروسه پناهندگی خود، اینکه واقعا تحت تعقیب و شکنجه بودند و جان شان در خطر است را  به اداره بامف ثابت کنند.  

در حال حاضر، کشورهای زیر در آلمان به عنوان «کشورهای مبدای امن» در نظر گرفته شده اند:

·      آلبانیا

·      بوسنی و هرزگوین

·      غنا (گانا)

·      کوزوو

·      مقدونیه

·      مونته نگرو

·      سنگال

·      صربستان

·      تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا

و این کشورها هم جدیدا به این لیست افزوده شده اند:

·      الجزایر

·      گرجستان

·      مراکش

·      تونس

اگر کشوری در این لیست کم و یا زیاد شود ما به شما خبر خواهیم داد.

 

عنوان یک پناهنده از«کشور مبدا امن» به چه مواردی باید توجه داشته باشم؟

در اصل، روش رسیدگی به پرونده پناهجویان امده از «کشورهای مبدا امن» (sicheren Herkunftsländern) با دیگران تفاوت نمی کند، اما افرادیکه از «کشور های مبدا امن»  آمده اند و درخواست پناهندگی کنند، روند پناهندگی شان معمولا سریع تر به پایان می رسد و معمولا هم جواب منفی دریافت میکنند.

جلسه مصاحبه برای درخواست پناهندگی و توضیح دلایل پناهجویی به اداره مهاجرت (بامف) مهم ترین بخش رسیدگی به پرونده پناهجویانی است که از «کشورهای مبدا امن» (sicheren Herkunftsländern) آمده اند. در این جلسه باید ثابت کنند که در کشور خود مورد آزار و شکنجه قرار گرفته اند و زندگی شان در خطر بوده است برای مستند کردن اظهارات خود باید مدارک معتبری ارائه کنند. اگر اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در آلمان (BAMF) اظهارات و مدارک را معتبر بداند و به رسمیت بشناسد، علیرغم اینکه از یک «کشور مبدا امن» آمده باشند، بازهم میتوانند حفاظت دریافت کنند و به عنوان پناهنده اقامت آلمان را کسب کنند.

متاسفانه اکثر درخواست های پناهندگی  شهروندان «کشورهای مبدا امن» به دلیل اینکه اداره مهاجرت دلایل پناهجویان را قبول نمیکند و فکر میکند این پناهجویان به دلایل اقتصادی به آلمان آمده اند، به عنوان بی أساس (offensichtlich unbegründet) رد میشود.  

هنگامی که درخواست پناهندگی به عنوان بی أساس (offensichtlich unbegründet) رد میشود، افراد باید سریعا واکنش نشان دهند. برای این موضوع  فقط یک هفته دارند که به دادگاه تعیین شده، درخواست تجدید (Eilantrag) نظربفرستند. اگر درخواست تجدیدنظر فوری را ارسال نکنند، ممکن است اخراج شوند. اطلاعات بیشتردر این مورد را بخش «رد درخواست پناهندگی» بخوانید.

در هنگام بررسی پرونده پناهندگی افرادیکه از کشورهای مبدا امن هستند چه مواردی در نظر گرفته میشود؟

·      در اصل، افرادي كه از «كشورهاي منشاء امن» به آلمان می‌آیند، بايد تا پايان مراحل پرونده پناهندگي در مراكز اوليه ورود (کمپ           های موقت برای پناهجویان) زندگي كنند. این بدان معناست که این افراد نمیتوانند در یک آپارتمان مستقل زندگی کنند.

·      افراد آمده از کشورهای مبدا امن اجازه ندارند تا ختم پرونده پناهندگی خود کار کنند.

·      افراد آمده از «کشورهای مبدا امن» در جریان پرونده پناهندگی بصورت خودسر،اجازه سفر از یک ایالت آلمان به ایالت دیگر را               ندارند، فقط با اجازه قبلی از اداره مهاجرت (Ausländerbehörde) حق دارند این کار را انجام دهند.

·      در اصل افراد آمده از «کشورهای مبدا امن» نمی توانند در کلاس های زبان آلمانی برای ادغام شرکت کنند.

·      در برخی از ایالت های فدرال آلمان کودکانی که در مراکز پذیرش اولیه (کمپ های موقت پناهندگی) زندگی می کنند، مجبور به          مدرسه رفتن نیستند. در این نقشه ببینید  که آیا ایالتی که شما درآن زندگی میکنید یکی از آنها است یا خیر.