با داشتن پاسپورت آبی مهاجرت میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

همه اطلاعات در مورد پاسپورت آبی مهاجرت آلمان برای پناهجویان و اینکه به کدام کشورها میتوانید سفر کیند را در صفحه مخصوص ما در باره پاسپورت آبی بخوانید.

با داشتن پاسپورت خاکستری میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

در اصل شما می توانید با داشتن سند مسافرتی برای خارجی ها یا به اصطلاح «پاسپورت خاکستری» به خارج از آلمان سفر کنید. با این حال، برای سفر به اکثر کشورها به ویزا نیاز دارید. قبل از برنامه ریزی برای سفر، باید با سفارت کشوری که میخواهید به آنجا سفر کنید، تماس بگیرید تا مطمئن شوید که آیا پاسپورت خاکستری را بررسمیت میشناسند و ویزا صادر میکنند یا خیر. در صفحه آخر این گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، می توانید لیستی از کشورهایی را مشاهده کنید که  «پاسپورت خاکستری» را به رسمیت می شناسند. این که آیا با داشتن این پاسپورت به شما ویزا صادر می کنند یا خیر بستگی به عوامل مختلفی مانند: کشوری  که میخواهید بروید ، ملیت، وضعیت زندگی شما در آلمان و غیره دارد.

به عنوان کسی که پاسپورت خاکستری دارد، می توانید به تمام کشورهای عضو شنگن از جمله بدون ویزا سفر کنید و تا سه ماه آنجا بمانید. اینکه در حال حاضر چه کشورهای مربوط به شنگن میشود را در وب سایت  auswaertiges-amt.de. وزارت خارجه ببینید.

لطفا توجه داشته باشید: اگر با داشتن پناهندگی و پاسپورت خاکستری به کشور اصلی خود سفر کنید و آسلندر بیهورده و یا بامف از این موضوع خبر دار شوند ممکن است به شما درد سر ایجاد شود و اقامت خود را از دست بدهید اما میتوانید علیه تصمیم این اداره ها اعتراض کنید.

با پاسپورت کشور خودم میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

اگر به عنوان پناهنده در آلمان اقامت اجتماعی و یا ممنوعیت اخراج دریافت کرده اید اجازه دارید از سفارت کشور خود در آلمان پاسپورت بگیرد و با داشتن اقامت یاد شده و پاسپورت به همه کشورهای که به شما ویزا صادر کنند مسافرت کنید. البته این که کدام کشور ها ویزا میدهند و یا چرا بعضی کشور ها ویزا نمیدهند به قوانین آن کشور ها بستگی دارد.

لطفا توجه داشته باشید: اگر با داشتن پناهندگی و پاسپورت کشور خود هم به کشور اصلی خود سفر کنید و آسلندر بیهورده و یا بامف از این موضوع خبر دار شوند ممکن است به شما دردسر ایجاد شود و اقامت خود را از دست بدهید اما میتوانید علیه تصمیم این اداره ها اعتراض کنید.

با داشتن اقامت موقت و یا دولدونگ میتوانم سفر کنم؟

به عنوان یک پناهجودر آلمان اگر پرونده پناهندگی شما هنوز در جریان است و اقامت (Aufenthaltsgestattung) و یا دولدونگ دارید، نباید به خارج از آلمان سفر کنید. اگر در این حالات آلمان را ترک کنید، شما اجازه اقامت موقت   (Aufenthaltsgestattung)  یا اقامت (Duldung)  خود را از دست میدهید و نمی توانید دوباره به آلمان بازگردید.

لطفا توجه داشته باشید: سفر کودکان مدرسه ای که می خواهند با کلاس خود و از طرف مدرسه سفر کنند، استثنا است و والدین میتوانند برای دریافت اجازه سفر به این کودکان با اداره مهاجرت مربوطه تماس بگیرند و درخواست مجوز سفر کنند.