خانواده‌ام را چگونه پیدا کنم؟

اگر به دنبال والدین یا سایر اعضای خانواده خود هستید، می توانید برای درخواست کمک با سازمان‌های ذیل تماس بگیرید:

  • سرویس جستجوی صلیب سرخ آلمان  اعضای خانواده ها را در آلمان و بقیه کشورها جستجو میکند و به هم یکجا میسازد.  
  • وبسایت REFUNITE هم بصورت آنلاین شما را در یافتن اعضای خانواده تان کمک. برای ثبت نام به این وبسایت فقط نیاز به یک شماره تلفن دارید.
  • در پلت فرم آنلاین ردیابی توسط چهره Trace the Face  شما می توانید جستجو اعضای خانواده تان را با یک عکس شروع کنید. شما عکس خود را اپلود میکنید و اگر خانواده تان شما شناختند، می توانند به طور مستقیم به شما تماس بگیرند.