منظور از تشخیص پدر کودک (Vaterschaftsanerkennung) چیست؟

اگر متاهل نیستید ولی یک طفل به دنیا آورده اید، پدر کودک باید رسماً پدر بودنش را تصدیق کند و طفل را به عنوان فرزند بیولوژیکی خود قبول کند. وقتی پدر بودنش را رسمی کند و قانونا پدر طفل معروفی شود، وی موظف است خدمات نگهداری از بچه را تأمین کند و تنها در این صورت کودک می تواند تابعیت پدر را داشته باشد. برای به رسمیت شناختن پدر، والدین کودک باید با هم به اداره رفاه کودکان ونوجوانان (Jugendamt) محل زندگی خود مراجعه کنند. خدمات تشخیص پدر رایگان است. مادر باید پاسپورت و یا شناسنامه همچنان دفترچه مادر (Mutterpass) و تصدیق تولد (Geburtsurkunde) خود را بهمراه داشته باشد. تصدیق تولد خود طفل هم ضروری است اگر هنگام تولد دریافت کرده باشید. بدون داشتن مدارک لازم، تشخیص پدرمعمولاً امکان پذیر نیست. در این صورت، از یک مرکز مشاوره یا یک وکیل مشاوره بگیرید. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de  مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایت rechtsberaterkonferenz.de بیابید.

لطفاً توجه داشته باشید: اداره رفاه کودکان ونوجوانان (Jugendamt) می تواند درخواست شما را برای تشخیص پدر به اداره مهاجرت گزارش دهد. اگر آنها گمان كنند كه شما فقط برای دریافت اقامت برای خود و یا کودک خود شخصی را پدر کودک معروفی میکنید که واقعا پدر اصلی طفل نیست، برای شما خطرناک خواهد بود.