آیا همجنس‌گرایان میتوانند در آلمان ازدواج قانونی داشته باشند؟

از 1 اکتبر سال ۲۰۱۷ زوج‌های همجنسگرا می توانند رسما در آلمان ازدواج کنند. قبل از آن، آنها تنها می توانستند رابطه شانرا به عنوان شریک زندگی  تحت نام «مشارکت مدنی» (Lebenspartnerschaft) ثبت کنند، که به آنها حقوق زوج های متاهل و زوج های مرد و زن داده نمی شد. حالا همه افرادی که رابطه مدنی داشتند میتوانند سند ازدواج درخواست کنند. برای ازدواج و ثبت ازدواج میتوانید به اداره ازدواج (Standesamt) مراجعه کنید و پروسه نورمال ازدواج عملی خواهد شد. در باره روند و مدارک مورد نیاز برای ازدواج به صفحه ازدواج مراجعه کنید.