پناهندگان

همه اطلاعات در مورد دریافت دائم برای افراد دارای حق پناهندگی (Asylberechtigte)، پناهندگان شناخته شده (anerkannte Flüchtlinge)، افرادی که دارای حمایت های فرعی (subsidiären Schutz) و ممنوعیت اخراج (Abschiebungsverbot) هستند را  می توانید در فصل اجازه اقامت برای پناهندگان بخوانید.

کارکنان متخصص و محققان

کارگر ماهر شخصی است که در یک شغل مدرک آموزش های حرفه‌ای یا تحصیلی دارد. کارگران و محققان ماهر می توانند پس از ۴سال اقامت در آلمان، اقامت دائم بگیرند. فقط باید ۴۸ ماه پول  بیمه بازنشستگی پرداخت کنند، مشغول بکار باشند و در سطح B1 آلمانی صحبت کنند. بر علاوه این سه مورد مهم باید برای دریافت اقامت دائم همچنین باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • هزینه زندگی خود و خانواده خود را به طور مستقل تأمین کنید. یعنی مجاز به دریافت پول از جابسنتر یا سوسیال نیستید.
 • فضای کافی برای زندگی  کردن برای خود و خانواده خود داشته باشید. اینکه آپارتمان چقدر باید  بزرگ باشد از یک ایالت تا ایالت دیگر متفاوت است. از کارمندان دفتر مهاجرت یا مرکز مشاوره سوال کنید.
 • اجازه کار داشته باشید.
 • حتماً باید دوره  آموزشی  اورینتیرونگ کورس را با موفقیت به پایان رسانده باشید. اطلاعات بیشتر در این مورد را در فصل «آموزش زبان برای ادغام، Integrationskurse کسب کنید.
 • مرتکب جرم بزرگی نشده اید. محکوم شدن با جریمه نقدی حداکثر عاید روزانه ۹۰ روز و یا محکوم شدن به حبس تعلیقی سه ماه به پرونده شما تاثیری نخواهد داشت.

فارغ التحصیلان دانشگاه ها و یا دوره های فنی حرفه‌ی (Ausbildung) در آلمان

اگر در آلمان از دانشگاه فارغ التحصیل شده اید و یا یک دوره آموزشی فنی حرفه ای با موفقیت در آلمان گذرانده اید و به عنوان یک کارمند متخصص یا پژوهشگر اقامت  دریافت کرده اید، شرایط  دریافت اقامت دائم برای شما آسان تر است. پس از ۲ سال با اجازه اقامت به عنوان یک کارگرمتخصص یا محقق، می توانید برای اقامت اقدام کنید و کافی است که فقط ۲۴ ماه بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشید. باید مشغول به کارباشید و در سطح B1 آلمانی صحبت کنید. همچنین باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • هزینه زندگی خود و خانواده خود را به طور مستقل تأمین کنید. یعنی مجاز به دریافت پول از جابسنتر یا سوسیال نیستید.
 • فضای کافی برای زندگی  کردن برای خود و خانواده خود داشته باشید. اینکه آپارتمان چقدر باید  بزرگ باشد از یک ایالت تا ایالت دیگر متفاوت است. از کارمندان دفتر مهاجرت یا مرکز مشاوره سوال کنید.
 • اجازه کار داشته باشید.
 • حتماً باید دوره  آموزشی  اورینتیرونگ کورس را با موفقیت به پایان رسانده باشید. اطلاعات بیشتر در این مورد را در فصل «آموزش زبان برای ادغام، Integrationskurse کسب کنید.
 • مرتکب جرم بزرگی نشده اید. محکوم شدن با جریمه نقدی حداکثر عاید روزانه ۹۰ روز و یا محکوم شدن به حبس تعلیقی سه ماه به پرونده شما تاثیری نخواهد داشت.

افرادی که در آلمان تجارت و کسب کار مستقل دارند

اگر صاحب یک شرکت  و تجارت موفق  درآلمان  هستید و می توانید هزینه زندگی خود و خانواده خود را به طور مستقل تأمین کنید، یعنی از جابسنتر یا ا داره سوسیال وجهی دریافت نمی کنید، می توانید پس از ۳ سال اقامت در آلمان، درخواست اقامت دائم کنید. باید بیمه درمانی و بازنشستگی کافی پرداخت کرده باشید و به هیچ عنوان جرمی انجام نداده باشید.

کارمندان دولت Beamte

کارمندان دولت که از کارفرمایان آلمانی برای دولت دولت آلمان کار می کنند، میتوانند پس از ۳ سال اقامت در آلمان، درخواست اقامت دائم کنند. این گروه نیاز ندارند پرداخت بیمه بازنشستگی داشته باشند، اما داشتن شرایط زیر ضروری است:

 • هزینه زندگی خود و خانواده خود را به طور مستقل تأمین کنید. یعنی مجاز به دریافت پول از جابسنتر یا سوسیال نیستید.
 • فضای کافی برای زندگی  کردن برای خود و خانواده خود داشته باشید. اینکه آپارتمان چقدر باید  بزرگ باشد از یک ایالت تا ایالت دیگر متفاوت است. از کارمندان دفتر مهاجرت یا مرکز مشاوره سوال کنید.
 • اجازه کار داشته باشید.
 • حتماً باید دوره  آموزشی  اورینتیرونگ کورس را با موفقیت به پایان رسانده باشید. اطلاعات بیشتر در این مورد را در فصل «آموزش زبان برای ادغام، Integrationskurse کسب کنید.
 • مرتکب جرم بزرگی نشده اید. محکوم شدن با جریمه نقدی حداکثر عاید روزانه ۹۰ روز و یا محکوم شدن به حبس تعلیقی سه ماه به پرونده شما تاثیری نخواهد داشت.

دارندگان «کارت آبی اتحادیه اروپا» Blauen Karte EU

اگر کارت اقامت آبی اتحادیه اروپا را دارید، می توانید خیلی سریع اقامت دائم بگیرید. پس از ۳۳ ماه اقامت و کار با کارت آبی اتحادیه اروپا، می توانید درخواست اجازه اقامت دائم کنید. شما فقط باید ۳۳ ماه بیمه بازنشستگی پرداخت کنید، یک شغل مناسب داشته باشید و در سطح A1 آلمانی صحبت کنید. اگر در سطح B1 زبان آلمانی صحبت کنید، می توانید پس از ۲۱ ماه اقامت دائم دریافت کنید. البته باید شرایط زیر را هم داشته باشید:

 • هزینه زندگی خود و خانواده خود را به طور مستقل تأمین کنید. یعنی مجاز به دریافت پول از جابسنتر یا سوسیال نیستید.
 • فضای کافی برای زندگی  کردن برای خود و خانواده خود داشته باشید. اینکه آپارتمان چقدر باید  بزرگ باشد از یک ایالت تا ایالت دیگر متفاوت است. از کارمندان دفتر مهاجرت یا مرکز مشاوره سوال کنید.
 • اجازه کار داشته باشید.
 • حتماً باید دوره  آموزشی  اورینتیرونگ کورس را با موفقیت به پایان رسانده باشید. اطلاعات بیشتر در این مورد را در فصل «آموزش زبان برای ادغام، Integrationskurse کسب کنید.
 • مرتکب جرم بزرگی نشده اید. محکوم شدن با جریمه نقدی حداکثر عاید روزانه ۹۰ روز و یا محکوم شدن به حبس تعلیقی سه ماه به پرونده شما تاثیری نخواهد داشت.

اقامت دائم برای اعضای خانواده شخصی که تابعیت آلمان را دارد

اگر عضو خانواده شخصی با تابعیت آلمان هستید، برای دریافت اقامت دائم آلمان شرایط ساده تری نیز دارید: فقط باید ۳ سال اقامت آلمان را داشته اید. همچنین باید در سطح B1 به زبان آلمانی صحبت کنید و ثابت کنید که با فرد دارای تابعیت آلمان زندگی میکنید. اطلاعات بیشتر دراین باره را می توانید را در بخشهای ازدواج، طلاق، و متولدان در آلمان  کسب کنید. برای ااین اقامت همچنین باید شرایط زیر را هم داشته باشید:

 • هزینه زندگی خود و خانواده خود را به طور مستقل تأمین کنید. یعنی مجاز به دریافت پول از جابسنتر یا سوسیال نیستید.
 • حداقل باید ۶۰ ماه بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشید. مقدار پرداخت شده اهمیتی ندارد. اطلاعات بیشتر در مورد بیمه بازنشستگی را می توانید در فصل بازنشستگان Rentner in Deutschlandدر آلمان کسب کنید.
 • اجازه کار داشته باشید.
 • مرتکب جرم بزرگی نشده اید. محکوم شدن با جریمه نقدی حداکثر عاید روزانه ۹۰ روز و یا محکوم شدن به حبس تعلیقی سه ماه به پرونده شما تاثیری نخواهد داشت.

همسران افرادی که اقامت دائم آلمان را دارند

اگر با شخصی که اقامت دائم آلمان را دارد ازدواج کرده اید یا قرار است ازدواج کنید، می توانید اقامت دائم دریافت کنید بگیرید. پیش نیاز درخواست این نوع اقامت این است که مخارج زندگی شما بدون کمک های دولتی تأمین شود. شما همچنین باید شرایط زیر را داشته باشید:

 •  باید در سطح A2 آلمانی صحبت کنید و مدرک ارائه دهید.
 • فضای کافی برای زندگی  کردن برای خود و خانواده خود داشته باشید. اینکه آپارتمان چقدر باید  بزرگ باشد از یک ایالت تا ایالت دیگر متفاوت است. از کارمندان دفتر مهاجرت یا مرکز مشاوره سوال کنید.
 • اجازه کار داشته باشید.
 • حتماً باید دوره  آموزشی  اورینتیرونگ کورس را با موفقیت به پایان رسانده باشید. اطلاعات بیشتر در این مورد را در فصل «آموزش زبان برای ادغام، Integrationskurse کسب کنید.
 • مرتکب جرم بزرگی نشده اید. محکوم شدن با جریمه نقدی حداکثر عاید روزانه ۹۰ روز و یا محکوم شدن به حبس تعلیقی سه ماه به پرونده شما تاثیری نخواهد داشت.

فرزندان اشخاص که تابعیت آلمانی ندارد و در آلمان زندگی میکنند

فرزندان اتباع خارجی که در آلمان زندگی میکنند اگر قبل از سن ۱۶ سالگی ۵ سال در آلمان اقامت داشته اند، اقامت دائم دریافت کنند. به محض اینکه کودک به سن قانونی ۱۸ سال رسید، باید شرایط ذیل برای اقامت دائم برآورده شود: باید بدون دریافت کمک های دولتی مانند جاب سنتر و سوسیال زندگی کند. در سطح B1 آلمانی صحبت کند. افرادی که در حال گذراندن آوسبیلدونگ یا دوره تحصیلی هستند، لازم نیست هزینه های زندگی خود را خودشان تأمین کنند. نوجوان نباید به جرم بزرگی محکوم شده باشد.