نامه دعوت باید چگونه باشد؟

 الزامی نیست که دعوتنامه به شکل خاصی نوشته شود و می توان آن را به صورت یک نامه عادی نوشت، اما مهم است که حاوی تمام اطلاعات لازم باشد. در بخشهای بعدی با این موضوع بیشتر آشنا خواهید شد.

مهم: نامه دعوت برای بازدید و یا ویزای تجاری باید حاوی سربرگ رسمی شرکت، مهر شرکت و امضای مدیر عامل باشد.

دعوت نامه برای بازدید یا ویزای خصوصی باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟

 • دعوت نامه برای بازدید یا ویزای خصوصی باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:
 • نام و آدرس کامل، شماره تلفن و آدرس ایمیل شما.
 • شماره پاسپورت یا شماره اجازه اقامت شما.
 • کپی پاسپورت یا اجازه اقامت شما.
 • نام کامل، تاریخ تولد، شماره پاسپورت و آدرس کامل شخص دعوت شده.
 • مدارک مربوط به خویشاوندان یا آشنایی شما با شخصی که می خواهید دعوت کنید. به عنوان مثال، مدرک ازدواج، تصدیق تولد یا شواهدی از ملاقات های شما و همچنین ایمیل ها و غیره
 • هدف از سف، به عنوان مثال شرکت در عروسی یا تولد. همچنین باید دقیقاً توضیح دهید که چه نوع رابطه خانوادگی یا دوستی دارید، چه مدت است که یکدیگر را می شناسید و غیره.
 • برنامه دقیق و مدت زمتن بازدید
 • تاریخ و مکان
 • امضای شما

دعوت نامه تجاری یا کاری باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟

 • دعوت نامه برای بازدید تجاری باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
 • نام و آدرس کامل، شماره تلفن و آدرس ایمیل شما.
 • نام کامل، تاریخ تولد، شماره پاسپورت و آدرس کامل شخص دعوت شده.
 • اگر شخص دعوت شده کارمند است: نامه ای از کارفرمای شخص که علت و مدت زمان سفر تپشته شده باشد.
 • هدف از بازدید؛ یعنی توضیح اینکه این بازدید برای چه کاری انجام می شود و دقیقاً هدف از این بازدید چیست.
 • مدت برنامه و پلان های برنامه ریزی شده شامل شماره پرواز.
 • اطلاعاتی در مورد محل اقامت فرد دعوت شده. به عنوان مثال آدرس هتل و غیره
 • تاریخ و مکان
 • امضای شما

چه کسی دعوت نامه میفرستد؟

میزبان دعوت نامه را می نویسد و میفرستد. بنابراین اگر می خواهید اقوام، آشنایان یا شرکای تجاری خود را دعوت کنید، از إدارات مربوط درخواست دعوت نامه کنید و سپس برای شخص دعوت شده ارسال کنید. شخص دعوت شده هنگام درخواست ویزا، دعوت نامه را به سفارت آلمان ارائه می دهد.