برای ایجاد کسب و کار مستقل چه کمک های مالی میتوانم دریافت کنم؟

اگر کسب و کار شخصی خود را شروع کرده اید ولی سرمایه کافی برای هزینه های لازم ندارید، برنامه های کمکی مختلف دولتی و همچنین از طرف بانک ها وجود دارد که میتوانید درخواست بدهید. اما برای درخواست این کمک ها باید برنامه تجارتی و یا کاری شما و مقدار کمک های که لازم دارید کاملا واضح نوشته شده باشد. طرح و برنامه کاری شما مهم ترین نقش در گرفتن این کمک ها دارد. طریقه های نوشتن یک طرح کسب و کار خوب و قانع کننده  را در وب سایت unternehmenswelt.de  بیاموزید.

برنامه کمکی ذیل را میتوانید درخواست کنید:

اول: کمک های مالی اداره کار (Agentur für Arbeit) و جاب سنتر:

کمک مالی برای ایجاد کسب کار مستقل

اگر حداقل یک روز میشود که بیکار هستید و هنوز حداقل ۱۵۰ روز دیگر حق دارید از بیمه بیکاری استفاده کنید و میخواهید کار مستقل خود را شروع کنید، حق دارید از اداره کار درخواست کمک مالی (Gründerzuschuss) برای ایجاد کسب و کار شخصی کنید. این در خواست را به طور مستقیم در اداره کار که مسئول پرونده شما است انجام دهید. برای دریافت این کمک ها باید یک طرح و برنامه واضح برای کسب و کار خود بنویسید که همه موارد را بصورت درست تشریح کند همراه با برگه ثبت کسب کار خود در اداره مالیات و یک نامه از یک متخصص در همین تجارت که تائید کند این طرح قابلیت اجرایی (Tragfähigkeitsbescheinigun) دارد را باید به اداره کار بفرستید. همچنین باید یک خلص سوانح CV و تمام مدارک تحصیلی خود را هم ارسال کنید. اگر کمک مالی برای ایجاد کسب و کار شخصی خود دریافت کنید، همچنان به مدت شش ماه پول بیمه بیکاری و۳۰۰ یورو هم برای پرداخت بیمه ها سلامتی و بازنشستگی دریافت خواهید کرد. همچنین امکان حضور رایگان در سمینارها و کارگاه های آموزشی در مورد موضوعات مختلف (حسابداری، بازاریابی، ...) را دارید. پس از شش ماه، امکان دریافت کمک هزینه به مبلغ ۳۰۰ یورو در ماه برای نه ماه دیگر وجود دارد. این که آیا این کمک ها را دریافت میکنید یا خیر تصمیم  مسئول پرونده شما در اداره کار است، اگر قبول نکند نمیتوانید شکایت کنید.

کمک های جاب سنتر برای شروع (Einstiegsgeld)

اگر طبق کتاب دوم سوسیال پول جاب سنتر دریافت میکنید و می خواهید برای خود ایجاد کسب کار کنید، می توانید درخواست کمک برای شروع (Einstiegsgeld) کنید. برای دریافت این کمک ها باید یک طرح و برنامه واضح برای کسب و کار خود بنویسید که همه موارد را بصورت درست تشریح کند و همراه با برگه ثبت کسب کار خود در اداره مالیات را به دفتر مالیاتی ارائه دهید. مقدار هزینه که دریافت خواهید کرد بستگی به مدت زمان بیکاری شما و هچنین به اینکه در حال حاضر ماهانه چقدر پول از جاب سنتر دریافت میکنید دارد. در کل این مسئله کاملا فردی است و مسئول پرونده شما تصمیم خواهد گرفت و مبلغ مشخصی وجود ندارد. همچنین می توانید درخواست پول اضافی برای مواردی (مانند کامپیوتر و غیره) که برای کار خود نیاز دارید کنید. آنها می توانند به طور کلی میتوانید تا ۲۴ ماه کمک مالی دریافت کنید. این که آیا این کمک ها را دریافت میکنید یا خیر تصمیم  مسئول پرونده شما در اداره کار است، اگر قبول نکند نمیتوانید شکایت کنید.

دوم: وام ها (قرضه) با تخفیف ویژ از بانک های انکشافی

دریافت وام (قرضه) از یک بانک انکشافی مانند بانک (KfW-Förderbank) معمولا ارزان تر از یک وام طبیعی از بانک های عادی است. این بانک ها سود کمتری میگیرند و معمولا مدت زمان بازپرداخت را میتوانید خود شما ترتیب دهید. بنابراین در ابتدای کسب و کار خود با بازپرداخت شروع نخواهید کرد. این وام ها را باید قبل از شروع راه اندازی کسب کار خود درخواست کنید. برعلاوه نمیتوانید درخواستی خود را به طور مستقیم به یک بانک توسعه‌ی ارسال کنید، بلکه باید درخواستی را به یک بانک عادی که استفاده میکنید بفرستید. بانک شما سپس درخواست را برای دریافت وام به بانک انکشافی ارسال می کند.

سوم: ضمانت کردن (Bürgschaften) یک بانک از شما برای گرفتن وام (قرضه)

در این مورد یک بانک باید شما را ضمانت کند که قرضه را به فرصت مناسب پرداخت میکنید، به این بانک ها (Bürgschaftsbank) میگویند. معمولا برای قرضه گرفتن باید شما تضمین کنید که واپس پرداخت میکنید و اگر خودتان قادر به این ضمانت نباشید یک بانک میتواند این را برای شما انجام دهد. این موضوع باعث افزایش شانس دریافت قرض می شود. شما نمیتوانید به طور مستقیم از یک بانک بخواهید شما را ضمانت کند، این کار را باید از طریق بانک عادی خود انجام دهید.

چهارم: کمک هزینه های ایالتی Fördermittel der Bundesländer

در وب سایت deutschland-startet.de و fuer-gruender.de می توانید کمک های مالی برای ایجاد کسب و کار مستقل خود را جستجو کنید. برنامه های مختلف حمایتی که موجود است که ممکن نظر به وضعیت فردی شما و اینکه در کدام ایالت زندگی میکنید مفید و مناسب باشد. در هر دو وب سایت شما ابتدا یک پرسشنامه کوتاه دریافت میکنید. اگر این پرسشنامه را پر کنید، پس از آن، طرح برنامه های کمکی مناسب با شرایط خود را به صورت رایگان دریافت خواهید کرد و بعدا میتوانید درخواستی بفرستید. همچنین می توانید سوالات خود را بصورت مستقیم با تماس به شماره ۰۸۰۰۵۸۹۵۵۰۵ با متخصصین مطرح کنید.
اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های مختلف کمک های مالی از بانک ها و یا دولت را می توان در unternehmenswelt.de  دریافت کرد.