برای تهیه درخواست کار چه مواردی مهم است؟

بعد ازیافتن یک اعلان یا پشنهاد کاری، اولین گام این است که باید درخواستی خود را بفرستید. اکثر شرکت‌ها  و موسسات از شما میخواهند تا یک درخواستی کتبی را توسط ایمیل یا پست به آنها ارسال کنید. اینکه چگونه و تا چه زمانی وقت دارید که درخواستی خود را بفرستید، در اعلان کار درج شده است.

نوشتن درخواستی مفصل و درست بسیار مهم است. معمولا، درخواست کار باید به زبان آلمانی نوشته شود. در درخواستی خود باید شرایط و تجارب کاری خود را طوری کوتاه و خلاصه توضیح دهید، تا کارفرما را متقاعد کنید شما نامزد مناسبی برای این کار هستید.

یک درخواست کار کامل شامل موارد زیر است:

  • یک مقدمه (معمولا بیش از یک صفحه) که در آن تجارب و معیارهای خود را توصیف کنید و توضیح دهید که چرا این کار را شما میتوانید به خوبی انجام دهید.
  •  ترتیب یک خلص سوانح (CV) منظم با تاریخ های مشخص و امضا شده. اگر عکس شما هم موجود باشد بهتر خواهد بود.
  • مدارک تحصیلی و یا کاری.
  • مدارک دیگری که نشان دهنده مهارتها و تجارب شما باشد مانند یک نامه از کارفرمای سابق شما.

اگر مدارک کاری و تحصیلی شما از خارج از آلمان است، اول باید آنها را ترجمه کنید. جاب سنتر معمولا هزینه های ترجمه مدارک را پرداخت میکند. از مسئول پرونده خود  در جاب سنتر در این مورد کمک بگیرید.

راهنمایی های مفید در مورد کاریابی و مدارک کاری تحصیلی را اینجا جستجو کنید. در صورت نیاز به کمک به ترتیب اسناد خود میتوانید به اداره های خدمات مشاوره برای مهاجران جوانان Jugendmigrationsdiensten و خدمات مشاوره برای پناهندگان بزرگ‌سال Migrationsberatungen für Erwachsene ، make-it-in-germany.de، sueddeutsche.de هم میتوانید مراجعه کنید. کارمندان این اداره ها به زبان‌های مختلف صحبت میکنند.