آیا کارفرما میتواند براحتی مرا از کار اخراج کند؟

در آلمان به طور کلی قوانین محافظتی شدیدی در برابر اخراج کارکنان وجود دارد. اگر بیش از شش ماه در یک شرکتی که بیش از ۱۰کارمند داشته باشد کار کرده باشید، کارفرما نمیتواند  شما را به راحتی از کار برکنار کند.

برای  اینکه کارفرما بتواند شما را برکنار کند، به یکی از دلایل زیر نیاز دارد:

  • دلایل عملیاتی: اگر شرکت شما درآمد کمتری دریافت می کند و دیگر نمی تواند حقوق همه کارمندان را پرداخت کند، می تواند کارمندان را برکنار کند.
  • دلایل رفتاری: اگر کارفرما مطمئن شود که شما در کار تقلب یا فریبکاری اید، به همکاران خود توهین کردید، باعث آزار و اذیت شدید، بدون دلیل قانع کننده غیر حاضری داشته باشید،  وقت خود را  برای أمور خصوصی در اینترنت بگذرانید و یا مقررات داخلی شرکت را نقض  کنید، کارفرما حق دارد شما را اخراج کند.
  • دلایل شخصی: اگر به دلیل عدم مهارت های  کافی برای انجام کار و مشکلات شخصی دیگر مانند بیماری های طولانی مدت و یا نداشتن اجازه کار، قادر به انجام کار خود نیستید، کارفرما میتواند شما را  برکنار کند.

نکته مهم: کارفرما أصلا حق ندارد شما را به دلیل سن، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، ملیت و غیره از کار برکنار کند.