چه وقت و چگونه میتوانم در آلمان کار کنم؟

اگر شما به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اید و اقامت سه ساله (political asylum, refugee protection) دریافت کرده آید، و یا حمایت تکمیلی (subsidiary protection) که معمولا اقامت یک ساله یا دوساله است، دریافت کرده‌اید، میتوانید بدون درخواست جداگانه برای کار، در هر اداره یا شغلی آزادی کع بخواهید و شرایطش را داشته باشید کار کنید. 

اما اگر اقامت یک ساله ممانعت از اخراج دریافت کرده‌اید، دولدنگ دارید و یا هنوز منتظر جواب هستید، باید برای داشتن اجازه کار از آوسلندربیهورده (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید و اگر انها قبول کنند، میتوانید کار کنید. در غیر آن متاسفانه نمیتوانید.

میتوانم بدون داشتن اقامت کار کنم؟

متاسفانه بدون داشتن اقامت قانونی شما نمیتوانید در آلمان کار کنید. اگر شما هنوز منتظر جواب پرونده پناهندگی خود هستید، مدرک اقامت موقت دارید (Aufenthaltsgestattung) یا دولدونگ (Duldung) دارید، نمبتوانبد به راحتی کار کنید. در این سه حالت باید قبل از اینکه شروع به کار کنید، از اوسلندر بیهورده شهر خود درخواست اجازه کار کنید و اگر دریافت کردید، باید موافقت تائید اداره فدرال کار (Bundesagentur für Arbeit) را نیز کسب کنید. ابتدا باید کار را پیدا کنید و بعد به اداره امور خارجیان مراجعه کنید، یک فورم دریافت میکنید که شخص  استخدام کننده باید آن را تکمیل کند. استخدام کننده باید اسم شرکت، مقدار حقوق و ساعات کار را در فورم مشخص نماید و ان را به دوباره به این اداره بفرستید. اگر اداره خارجی ها یا اداره کار به شما جواب ندادند و یا جواب رد دادن میتوانید با سازمان proasyl.de به تماس شوید.

اما اجازه کار به افراد ذیل داده نمیشود:

- اگر کمتر از سه ماه در آلمان زندگی کرده باشید.

- اگر هنوز هم در کمپ موقت زندگی میکنید.

- اگر از کشورهای ایمن مانند (آلبانی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو، سنگال و غنا) آمده باشید و درخواست پناهندگی که بعد ۳۱ اگست به بامف داده اید، رد شده باشد. 

- اگر اقامت دولدنگ داشته باشید و برای تائید هویت خود با اداره خارجی ها همکاری نکنید.

حق الویت در دریافت اجازه کار چیست؟

تست اولویت برای کار (Vorrangprüfung) به معنی این است که افراد برای اینکه اجازه کار دریافت کنند باید از همه لحاظ  برسی شوند که شرایط آن کار را دارند یا خیر. به همین دلیل در بیشتر ایالت‌ها تا سال ۲۰۱۶ مجوز کار برای افرادی که هنوز پرونده پناهندگی شان جریان داشت، تنها در شرایطی صادر میشد که مقامات از اینکه به  بازار کار آلمان صدمه‌ی وارد نشود و ابتدا حق از آلمانی ها بود بعدا از اروپایی ها و در اخر از سایر کشور ها. اگست سال ۲۰۱۹ این مقررات متوقف شده اند و دیگر این الویت بندی وجود ندارد.