د ښوونځيو اوسبیلډونګ څه ته وايي؟

د ښوونځيو حرفوي زدکړه يا Schulische Ausbildung: دا اوسبيلډونګ یوازې په ښوونځيو کې ترسره کيږي. دا ډول زدکړې په روغتيايي او نرسېنګ، طراحي، سوداګريزو او تخنيکي څانګو کې دود دي. په دې ډول اوسبيلډونګ کې زده‌کړې په(Berufsfachschule) يا (Berufskolleg) کې تر سره کيږي او بيا کولای شئ په يوه شرکت يا ټولنيزو بنسټونو کې د عملي کار د اوږدمهاله امتحاني دورو يا انټرنشيپ په ترسره کولو هغه په عمل کې پلې کړئ. دا زده‌کړې له يوه تر دريو کالو وخت نيسي او‌ په دولتي او خصوصي دواړو ښوونځيو کې ترسره کيږي خو خصوصي ښوونځي په عمومي ډول د دې کار لپاره فيس غواړي.