د اوسبيلډونګ لپاره د استوګنې کوم ډول سند ته اړتيا ده؟

د ښوونځيو د حرفوي زده‌کړو لپاره لپاره د کار اجازه ضرور نه ده. د دې مانا دا ده چې د پناغوښتنې د پروسې په جريان کې يا د ډولډونګ د سند درلودونکي د دې ډول حرفوي زده‌کړو د پیل لپاره د اوسلنډربېهورډه اجازې ته اړتيا نه لري او د پناغوښتنې د پروسې په جريان کې يې پیلولای شي.