د اوسبيلډونګ لپاره بايد کوم شرايط پوره کړم؟

لومړی او مهم شرط په جرمني ژبه پوهېدل دي ځکه ورځنۍ زده‌کړې، ازموينې او کار په جرمني ژبه دي. دا چې په کومه کچه مو بايد جرمني ژبه زده وي؛ له هماغې څانګې سره اړه لري؛ په کومه کې چې اوسبیلډونګ ترسره کول غواړئ.

دوهم شرط د ښوونځي د فراغت د سندونو شتون دی. دا چې کوم سند ته اړتيا ده؛ ستاسې له اړوند اوسبيلډونګ او مسلکي لېوالتيا سره اړه لري. که له خپل هېواده د ښوونځي سند لرئ؛ هغه بايد په خپل جرمني کې رسمي کړئ.

د ښوونځيو د حرفوي زده‌کړو (Schulische Ausbildung) لپاره بايد په مسلکي ښوونځيو کې يو خالي ځای ومومئ. د دې کار لپاره د جرمني له يوه ښوونځي څخه د فراغت سند او يا له خپل وطن څخه د هغه معادل سند ته اړتيا ده. هر څومره مو چې د فراغت سند معتبر وي او لوړې نمرې ولري؛ په هماغه اندازه مو اوسبيلډونګ ته د منل کېدو چانس زيات دی. په ځينو برخو کې بايد د منل کېدلو لپاره يو څه کاري تجربې (د بېلګې په ډول انټرنشي‍پ) ته هم اړتيا ده.

په ځينو ښوونځيو کې عمر هم مهم دی خو د ډېرو نورو لپاره بيا دا محدوديت نشته او يوازې د زده‌کړو کچې ته کتل کيږي.