د ځانګړي خونديتوب حق (Schutzbedürftigkeit)

په جرمني کې د خلکو ځينې ډلې د ځانګړي خونديتوب مستحق ګڼل کيږي. د دې ډلو په اړه ځينې قوانين هم په بېله بڼه پلي کيږي. په کډوالو کې د ځانګړي خونديتوب په مستحقو کسانو کې واړه ماشومان، کم‌عمره‌بې سرپرسته کسان، معلولان، زاړه کسان (له ۶۵ کالونو د لوړ عمر لرونکي) امېدوارې مېرمنې، يوازې ميندې يا يوازې پلرونه، د انساني قاچاق قربانيان، د سختو ناروغيو لرونکي کسان، د اروايي ناروغيو لرونکي، د تجاوز او شکنجې قربانيان او يا د بل ډول رواني او جسمي تاوتريخوالي قربانيان شامل دي. دا کسان حق د نورو په پرتله د ښې پاملرنې مستحق دي.

درېيم خوندي هېوادونه (Sichere Drittstaaten)

 ويزه د دولت له لوري‌ ورکول کيږي او هېواد ته د ورتللو، سفر کولو او پاته کېدلو لپاره د يوه بهرني کس حق تاييدوي. ويزه په معمول ډول په پاسپورت کې نښلول کيږي او د يوې ټاکلې مودې ل‍پاره اعتبار لري.

اصلي امن هېوادونه (Sichere Herkunftsländer)

اصلي امن هېوادونه هغه هېوادونه دي چې فکر کيږي هلته ناسم سياسي او غيرانساني چلند نه کيږي. زيات مالومات پر (Sichere Herkunftsländer) موندلای شئ.

د ژوند د لګښتونو پوره کول (Sicherung des Lebensunterhalts)

د ژوند د لګښتونو پوره کول هغه حالت دی چې یو کس پکې د خپل ورځني ژوند لګښتونه خپله پوره کړي او له دولته مرسته ترلاسه نه کړي. په دې ډول بايد اړوند کس د خپل کور، کاليو، خوړو، بيمې او نورو اړينو توکو لپاره کافي پیسې په خپله پيدا کړي. د کافي (Ausreichend) مانا دا ده چې لږ تر لږه هومره پیسې ولري چې په معمول ډول يې له جاب‌سنټر څخه ترلاسه کوي.

سوسيالي مرسته (Sozialhilfe)

سوسيالي مرسته هغه دولتي مرسته ده چې له بې‌وزلو يا لږ عايد لرونکو کسانو سره کيږي. په دې ډول د بې‌وزلۍ او له ټولنې د دې کسانو د لرې کېدو مخه نيول کيږي. د بېکارۍ ددوهم ډول پیسو (Arbeitslosengeld II) پر خلاف دا مرسته له هغو کسانو سره کيږي چې په منظم ډول کار نه شي کولای. د بېلګې په توګه هغه کسان چې ناروغ دي او يا هم د خپلو بچيانو پالنه کوي. په دې توګه سوسيالي مرسته د هغو کسانو لپاره ده چې په ورځ کې له ۳ ساعتونو کم کار کولای شي. د دې مرستې بنسټ د (SGB XII) قانون دی او د سيمه‌ييزو ښارواليو له لوري‌ ورکول کيږي.

د ټولنيزو بيمو د ونډو ورکوونکي کارکوونکي (sozialversicherungspflichtig beschäftigt)

ټول هغه کسان چې په مياشت کې له ۴۵۰ يورو زيات عايد لري، بايد ټولنيزې بيمې ورکړي. د ټولنيزو بيمو ورکړه په دې مانا ده چې اړوند کس بايد د بېکارۍ ، روغتيا، حادثو، تقاعد او اوږدمهاله پالنې د بيمو ونډه ورکړي. په دې اړه زيات مالومات زموږ په مالوماتي څپرکي (ټولنيزې بيمې) کې لوستلای شئ.

فرعي خونديتوب (subsidiärer Schutz)

دا ډول خونديتوب هغو کسانو ته ورکول کيږي چې په خپل هېواد کې له شکنجې، اعدام يا بل ستر ګواښ سره م وي. هغو کسانو ته هم دا ډول خونديتوب ورکول کيږي چې د نړيوالو يا سيمه‌ييزو جګړو له کبله يې ژوند ته ګواښ وي او له دې کبله يې خپل هېواد پرې‌ايښی وي. په دې اړه نور مالومات زموږ په مالوماتي څپرکي (په جرمني کې د استوګنې اجازې ډولونه) کې لوستلای شئ.