وېشنه (Zuweisung)

د استوګنې دايمي اجازه په جرمني کې د استوګنې نامحدوده اجازه ده او د ترلاسه کولو لپاره يې بايد ځينې شرطونه پوره شي. په دې اړه بشپړ مالومات، په دې اړه زموږ په مالوماتي څپرکيو کې موندلای شئ.