اداري محکمه (Verwaltungsgericht)

اداري محکمه له حکومتي ادارو يا چارواکو څخه د شکايت ارزولو مسؤوليت لري. د بېلګې په توګه که څوک غواړي له بامف څخه د پناغوښتنې د رد له کبله شکايت وکړي، دې محکمې ته مراجعه کولای شي.

ويزه (Visum)

ويزه یو ډول سند دی چې د هېوادونو له لوري ځينو کسانو ته هغه هېواد ته د ورتګ د اجازې لپاره ورکول کيږي. د دې سند په مرسته اړوند هېواد کې د يوې ټاکلې مودې لپاره پاته کېدلای او ګرځېدلای شئ. ويزه په معمول ډول په پاسپورت کې لګول کيږي.