د اروپايي ټولنې د دايمي استوګنې اجازه (Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU)

د اروپايي ټولنې د دايمي استوګنې اجازې درلودونکي کولای شي له جرمني پرته په نورو هېوادونو کې هم د استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د اروپايي ټولنې د دايمي استوګنې اجازه د دايمي استوګنې د اجازې يو ځانګړی ډول دی. د دايمي استوګنې له نورمال اجازې سره د اروپايي ټولنې په هېوادونو کې ازاد ګرځېدای شئ خو بايد د اوسېدو ځای مو په هغه هېواد کې وي چې دا اجازه يې درکړې ده او بايد يوازې همالته کار وکړئ. د استوګنې د دايمي اجازې په اړه نور مالومات، په همدې نوم زموږ په بل څپرکي کې لوستلای شئ.

د مهاجرو د منلو لومړني مرکزونه (Erstaufnahmeeinrichtung يا EAE)

دا مرکزونه جرمني ته د نويو راغلو کسانو د اړيکو لومړني ځايونه دي. په دې مرکزونو کې کډوال تر دريو مياشتو پورې پاته کيږي.

د پناغوښتونکو لومړنۍ وېشنه (EASY)

د بمف د آی ټي هغه سيستم چې نوي راغلي کسان دجرمني په ۱۶ ايالتونو تقسيموي.

تابعيت (Einbürgerung)

دا ټکی د جرمني د تابعيت ترلاسه کولو په مانا دی او له ترلاسه کولو وروسته يې د يوه جرمني وګړي په شان حقونه او مسؤوليتونه لرئ. په دې اړه بشپړ مالومات زموږ په بل مالوماتي څپرکي کې لوستلای شئ.

سرپرست Ergänzungspfleger

هغه کس ته ویل کيږي چې د محکمې له لوري د يوه ماشوم سرپرستي ورکول کيږي او له مخې يې د ماشوم د پلار او مور ځينې مسؤوليته ورله غاړې کيږي. دا کس کولای شي د پنا غوښتنې په شان په ځينو قانوني مسايلو کې د ماشوم وکالت وکړي.