اوسبیلډونګ ډولډونګ (۲+۳ قانون)

د ۲۰۱۶ کال له جولای راهيسې هغو رد شوو کسانو ته د ډولډونګ سند ورکول کيږي چې وکړای شي په جرمني کې اوسبیلډونګ يا حرفوي زده‌کړې پیل کړي. په دې اړه بش‍پړ مالومات زموږ په بل څپرکي (اوسبیلډونګ‌ډولډونګ) کې موندلای شئ.