زه يو قبول شوی کډوال يا پناغوښتونکی يم

هغه کسان چې د مهاجر په توګه پېژندل شوي وي او يا يې د پنا حق ترلاسه کړی وي، د دايمي استوګنې اجازې ترلاسه کولو لپاره بايد لاندې شرطونه پوره کړي:

·       دوی بايد له لږ تر لږه درې (پا پينځو) کالونو راهيسې د استوګنې اجازه ولري. په دې موده کې د پناغوښتنې د پروسې وخت هم حسابيږي.

·       له درېيو کالوو وروسته د جرمني ژبې د C1 سند درلودل؛ که له پينځو کالونو وروسته د اوسېدو د مودې د تمديد غوښتنه کوئ، A2 سند بسنه کوي.

·       دوی بايد له جاب‌سنټر يا سوسيال څخه هېڅ يا لږ مرسته ترلاسه کړي. په دې مانا چې دوی بايد د خپل ژوند د لګښتونو ډېره برخه خپله پوره کړي. دا چې څوک له جاب‌سنټر يا سوسيال څخه د څومره مرستې ترلاسه کولو اجازه لري؛ په هر ايالت کې له بل سره توپير کوي. په عمومي ډول دا اندازه له ۵۰ تر ۷۵ سلنې ده. د ډېرو مالوماتو لپاره د خپلې سيمې اوسلنډربېهورده ادارې يا يوه مشورتي مرکز ته ورشئ.

·       د ځان او کورنۍ د غړو لپاره د اوسېدو د کافي ځای درلودل بل شرط دی. د کور د مساحت اندازه هم په هر ايالت کې توپير کوي. په عمومي توګه دا اندازه له شپږ کالونو د لوړ کس پر سر ۱۲ متر مربع ده. له شپږ کالونو د ټيټو کسانو لپاره دا اندازه ۱۰ متر مربع ده. تر دوو کلنو ماشومانو پورې نه حسابيږي. په ځينو حالتونو کې ښايي وړوکی کور هم قبول شي. د ډېرو مالوماتو لپاره د خپلې سيمې اوسلنډربېهورده ادارې يا يوه مشورتي مرکز ته ورشئ.

·       تاسې بايد روغتيايي بيمه ولرئ.

·       په برياليتوب د بلدتيا (Orientierungskurs) کورس بشپړول هم له دې شرطونو يو دی.

·       بايد کومه جرمي سابقه ونه لرئ.

·       ستاسې د خونديتوب د په رسميت پېژندلو لپاره دلايل بايد لا هم د توجیه وړ وي او درکول شوې پنا لا هم د بمف له لوري معتبره وبلل شي.

زه د فرعي خونديتوب حق (subsidiären Schutz) لرم

هغه کسان چې د فرعي خونديتوب حق يې ترلاسه کړی وي، د دايمي استوګنې اجازې ترلاسه کولو لپاره بايد لاندې شرطونه پوره کړي:

·       دوی بايد له لږ تر لږه درې (پا پينځو) کالونو راهيسې د استوګنې اجازه ولري. په دې موده کې د پناغوښتنې د پروسې وخت هم حسابيږي.

·       له درېيو کالوو وروسته د جرمني ژبې د C1 سند درلودل؛ که له پينځو کالونو وروسته د اوسېدو د مودې د تمديد غوښتنه کوئ، A2 سند بسنه کوي.

·       دوی بايد د ۶۰ مياشتو لپاره د تقاعد د بيمې ونډه ورکړې وي.

·       دوی بايد له جاب‌سنټر يا سوسيال څخه هېڅ يا لږ مرسته ترلاسه کړي. په دې مانا چې دوی بايد د خپل ژوند د لګښتونو ډېره برخه خپله پوره کړي. دا چې څوک له جاب‌سنټر يا سوسيال څخه د څومره مرستې ترلاسه کولو اجازه لري؛ په هر ايالت کې له بل سره توپير کوي. په عمومي ډول دا اندازه له ۵۰ تر ۷۵ سلنې ده. د ډېرو مالوماتو لپاره د خپلې سيمې اوسلنډربېهورده ادارې يا يوه مشورتي مرکز ته ورشئ.

·       د ځان او کورنۍ د غړو لپاره د اوسېدو د کافي ځای درلودل بل شرط دی. د کور د مساحت اندازه هم په هر ايالت کې توپير کوي. په عمومي توګه دا اندازه له شپږ کالونو د لوړ کس پر سر ۱۲ متر مربع ده. له شپږ کالونو د ټيټو کسانو لپاره دا اندازه ۱۰ متر مربع ده. تر دوو کلنو ماشومانو پورې نه حسابيږي. په ځينو حالتونو کې ښايي وړوکی کور هم قبول شي. د ډېرو مالوماتو لپاره د خپلې سيمې اوسلنډربېهورده ادارې يا يوه مشورتي مرکز ته ورشئ.

·       تاسې بايد روغتيايي بيمه ولرئ.

·       په برياليتوب د بلدتيا (Orientierungskurs) کورس بشپړول هم له دې شرطونو يو دی.

·       بايد کومه جرمي سابقه ونه لرئ.

·       ستاسې د فرعي خونديتوب د په رسميت پېژندلو لپاره دلايل بايد لا هم د توجیه وړ وي او درکول شوې پنا لا هم د بمف له لوري معتبره وبلل شي.

زه پر ډیپورټ بنديز (Abschiebungsverbot) لرم

·       دوی بايد له لږ تر لږه درې (پا پينځو) کالونو راهيسې د استوګنې اجازه ولري. په دې موده کې د پناغوښتنې د پروسې وخت هم حسابيږي.

·       له درېيو کالوو وروسته د جرمني ژبې د C1 سند درلودل؛ که له پينځو کالونو وروسته د اوسېدو د مودې د تمديد غوښتنه کوئ، A2 سند بسنه کوي.

·       دوی بايد د ۶۰ مياشتو لپاره د تقاعد د بيمې ونډه ورکړې وي.

·       دوی بايد له جاب‌سنټر يا سوسيال څخه هېڅ يا لږ مرسته ترلاسه کړي. په دې مانا چې دوی بايد د خپل ژوند د لګښتونو ډېره برخه خپله پوره کړي. دا چې څوک له جاب‌سنټر يا سوسيال څخه د څومره مرستې ترلاسه کولو اجازه لري؛ په هر ايالت کې له بل سره توپير کوي. په عمومي ډول دا اندازه له ۵۰ تر ۷۵ سلنې ده. د ډېرو مالوماتو لپاره د خپلې سيمې اوسلنډربېهورده ادارې يا يوه مشورتي مرکز ته ورشئ.

·       د ځان او کورنۍ د غړو لپاره د اوسېدو د کافي ځای درلودل بل شرط دی. د کور د مساحت اندازه هم په هر ايالت کې توپير کوي. په عمومي توګه دا اندازه له شپږ کالونو د لوړ کس پر سر ۱۲ متر مربع ده. له شپږ کالونو د ټيټو کسانو لپاره دا اندازه ۱۰ متر مربع ده. تر دوو کلنو ماشومانو پورې نه حسابيږي. په ځينو حالتونو کې ښايي وړوکی کور هم قبول شي. د ډېرو مالوماتو لپاره د خپلې سيمې اوسلنډربېهورده ادارې يا يوه مشورتي مرکز ته ورشئ.

·       تاسې بايد روغتيايي بيمه ولرئ.

·       په برياليتوب د بلدتيا (Orientierungskurs) کورس بشپړول هم له دې شرطونو يو دی.

·       بايد کومه جرمي سابقه ونه لرئ.

·       ستاسې د ډيپورټ بنديز د په رسميت پېژندلو لپاره دلايل بايد لا هم د توجیه وړ وي او درکول شوې پنا لا هم د بمف له لوري معتبره وبلل شي.

زه ډولډونګ لرم

د ډولډونګ لرونکي نه شي کولای د جرمني د دايمي استوګنې اجازه ترلاسه کړي. البته دوی ته دا چانس شته چې خپل ډولډونګ په قبولۍ يا د استوګنې په عادي اجازه بدل کړي. په دې اړه بشپړ مالومات زموږ په بل څپرکي کې لوستلای شئ. هر وخت چې له عادي قبولۍ سره یو څو کاله ژوند وکړئ، بيا کولای شئ د دايمي استوګنې د اجازې غوښتنه هم وکړئ. د دايمي استوګنې اجازې په اړه عمومي مالومات په همدې نوم زموږ په بل څپرکي کې ولولئ.