د سختو حالاتو کميسيون

که څوک په جرمني کې په ښه ډول ادغام شو‌ي وي او د ډيپورټ په صورت کې له ستونزو سره مخ کيږي، کولای شي د سختو حالتونو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه (Härtenfallantrag) وکړي. په داسې حالت کې که څوک په جرمني ژبه ښې خبرې وکړای شي، ښوونځی ولولي، حرفوي زده‌کړې يې ترلاسه کړې وي او يا دنده ولري؛ د استوګنې اجازې ترلاسه کولو ډېر چانس لري. ځکه نو د رضاکارانه کار تجربه، د ملګرو درلودل او له جرمنيانو سره اړيکې ستاسې سره د سختو حالاتو له مخې د استوګنې اجازې په ترلاسه کولو کې مرسته کولای شي.

د هر ايالت د داخله چارو وزارت پرېکړه کوي چې چا ته د سختو حالاتو له مخې د استوګنې اجازه ورکړي او که نه. د دې ډول غوښتنو د ارزولو لپاره هر ايالت د سختو حالاتو کميسيون (Härtefallkommision) لري. د دې کميسيون کارکوونکي کولای شي تاسې ته ووايي چې چېرته دا غوښتنه وړاندې کړئ او نور ګامونه بايد څه وي. د (fluechtlingshelfer.info) پر وېبسایټ د خپل ايالت اړوند کميسيون موندلای شئ.

موږ سپارښتنه کوو چې په دې اړه مخکې له مخکې له يوه وکيل يا مشورتي مرکز سره اړيکه ونيسئ. دوی به تاسې ته ووايي چې د بريا څومره چانس لرئ. د مشورتي مرکزونو موندلو لپاره د پروازول پاڼه او د کډوالۍ متخصص وکيل موندلو لپاره (rechtsberaterkonferenz.de) وګورئ.