اوولسمه ماده: د غوښتنې حق

«هر څوک حق لري چې یوازې او يا له بل چا سره په ګډه، اړونده ادارو یا مسؤولينو ته په ليکلي ډول خپله غوښتنه او يا شکایټ وړاندې کړي.»

د دې مادې له مخې هر جرمنی وګړی کولای شي په مخامخ ډول خپلې غوښتنې او شکايتونه له دولتي ادارو يا چارواکو سره شريک کړي. دولت بايد ټول شکايتونه او غوښتنې وګوري او پر وړاندې يې غبرګون ښکاره کړي. که څوک کومه غوښتنه يا شکايت لري، کولای شي په ساده ډول يې په يوه ليک يا برېښناليک کې وليکي او اړونده ادارې ته يې وليږي. د دې کار شرط دا دی چې لېږونکی کس بايد د خپل نوم او پتې يادونه وکړي.